Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři vnitra a spravedlnosti zemí G8 jednají v Římě

Ve dnech 28. - 30. května 2009 probíhá v Římě jednání ministrů vnitra a spravedlnosti zemí G8. Českou republiku na tomto jednání zastupoval ministr vnitra Martin Pecina a ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. 

Jednání ministrů vnitra a spravedlnosti zemí G8 se konají pravidelně jednou ročně od roku 1997 za účasti zástupců USA, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Japonska, Kanady a Ruské federace. Přizváni bývají dále zástupci Evropské komise (na úrovni komisaře pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti), ministři vnitra a spravedlnosti země aktuálně předsedající Radě EU a generální tajemník Interpolu.
 

Na programu prvního dne jednání byly dva tematické bloky:

  • Boj proti organizovanému zločinu (Nové hrozby a protiopatření, boj s dětskou pornografií a počítačová kriminalita).
  • Migrace (Boj proti obchodu s lidmi a migrace).
     

Boj proti organizovanému zločinu

Ministři hovořili v rámci tohoto bloku zejména o odčerpávání výnosů z trestné činnosti organizovaných skupin, kde jednotlivé státy G8 zdůraznily potřebu společného postupu, neboť finanční prostředky z organizované trestné činnosti jsou často zdrojem financování teroristických skupin. Státy G8 podpořily myšlenku interdisciplinárního přístupu k problematice odčerpávání výnosů z trestné činnosti, tedy koordinovaného přístupu nejen orgánů vymáhajících právo ale i dalších státních institucí.

Z konkrétních projevů organizovaného zločinu vedly státy G8 diskusi zvláště o obchodu s drogami jako významném zdroji financí a velmi aktuální otázce pirátství.

Ministr vnitra ČR kromě jiného ve svém vystoupení podpořil vysílání policejních specialistů v rámci policejních misí do oslabených regionů, kde by se podíleli na výcviku a vzdělávání lokálních policejních sborů. Zdůraznil potřebu širší spolupráce v této oblasti tak, aby nebyla omezena jen na aktivity EU.
 

Boj s dětskou pornografií a počítačová kriminalita

Ministr vnitra v této části uvedl, že ochrana dětí a její souvislost s počítačovou kriminalitou se stala jako velmi důležité téma součástí priorit českého předsednictví. Připomenul výsledek konference, kterou české předsednictví pořádalo v Praze, Pražskou deklaraci, která představuje dobrý základ pro boj s tímto druhem kriminality. Připomněl také potřebu spolupráce s Europolem v této oblasti. České předsednictví v poslední době přispělo postupem v jednáních s Ruskou federací, která směřují k uzavření dohody o operativní spolupráci mezi Europolem a Ruskou federací.
 

Boj proti obchodu s lidmi a migrace

V rámci jednání ministři hovořili v prvé řadě o obchodu s lidmi jako o velmi závažném fenoménu. Téma bylo diskutováno v přímé souvislosti s migrací a zvláště v kontextu zneužívání tíživé situace migrantů v dobách ekonomické krize. Zvláštní pozornost ve vystoupení jednotlivých řečníků byla věnována boji s otrockou prací a zneužívání dětí. Důraz byl kladen na citlivý přístup vůči obětem této trestné činnosti. Státy G8 konstatovaly, že dosud není věnována patřičná pozornost trestněprávnímu postihu pachatelů, k čemuž by výrazně přispělo posílení mezinárodní spolupráce a výměna informací nejen mezi státy G8.

Na závěr prvního dne jednání se ministři zúčastnili vzpomínkové akce při příležitosti 70. výročí narození italského soudce Giovanniho Falconeho, který zahynul při atentátu organizovaném italskou mafií. Právě Falconeho smrt zvedla v Itálii vlnu odporu proti mafii a vyústila v ostřejší opatření v boji s organizovaným zločinem.

Na závěr jednání ministrů vnitra a spravedlnosti států G8 bude tradičně přijata závěrečná deklarace se souhrnem výsledků zasedání.

  

Markéta Matlochová
tisková mluvčí MV pro CZ PRES

  


29. května 2009

Odkazy do noveho okna

Řím  - 1

Řím - 1 

Detailní náhled

Řím  - 4

Řím - 4 

Detailní náhled

Řím - 2

Řím - 2 

Detailní náhled

Řím - 3

Řím - 3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem