Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) podpořila aktivity za bezpečnější internet

Světový den telekomunikací a informační společnosti, který každoročně připadá na 17. května (v tento den v roce 1865 byla podepsána první smlouva zakládající ITU), se letos nesl ve znamení mezinárodní ochrany dětí v on-line světě, tedy tématu, kterému se věnovalo i české předsednictví EU, jež uspořádalo 20. dubna 2009 v Praze konferenci "Bezpečnější internet pro děti", na které byla přijata "Pražská deklarace" vyzývající ke spolupráci mezi všemi aktéry působícími v telekomunikačním sektoru. 

V rámci Světového dne telekomunikací a informační společnosti, nad kterým převzala záštitu švédská královna Silvia, a souvisejícího Fóra Světového summitu pro informační společnost (WSIS Forum) byly oceněny následující osobnosti, jejichž práce je dlouhodobě spjata s bojem za bezpečí dětí nejen na internetu:

  • Luiz Inácio Lula da Silva, prezident Brazílie,
  • Robert G. Conway, CEO GSM Association,
  • Deborah Taylor Tate, mezinárodní advokátka pro záležitosti bezpečnosti ICT pro děti.
     

Aktivity za bezpečnější internet jsou v rámci ITU a dalších organizací OSN zaštítěny zejména iniciativou Child Online Protection (COP) ustavená v prosinci 2008 jako mezinárodní síť spolupracujících subjektů z celého světa, které podporují ochranu dětí a mladistvích v on-line světě. Jedním z konkrétních výstupů těchto aktivit jsou  guidelines zaměřené na internetovou bezpečnost určená pro jednotlivé cílové skupiny: policy-makers, zástupce komerční sféry, rodiče a učitele a samozřejmě děti.

Hlavním účelem Fóra WSIS je posoudit plnění závěrů WSIS, zejména tzv. Tuniské akční platformy (2005). Předmětem hodnocení tak budou nejrůznější aspekty budování informační společnosti a jejich provázanost s obecným rozvojem, jako např. e-Government, e-Business, e-Agriculture, e-Skills či e-Enviroment. Fórum se nevyhne ani ožehavým otázkám přístupu, etiky, bezpečnosti a ochrany autorských práv. Už proto se do něj kromě hlavních organizátorů, ITU a UNESCO, zapojila řada mezivládních subjektů (UNCTAD, ITC, UNDP, UN DESA, regionální komise OSN, FAO) a také mezinárodních nevládních subjektů a podnikatelských sdružení.

17. květen jako Světový den telekomunikací je oslavován v souvislosti s podpisem první Mezinárodní telegrafní konvence v roce 1865 a jako takový je slaven od roku 1969. V  roce 2006 k němu v návaznosti na Světový summit pro informační společnost (WSIS) přibyl rovněž Den informační společnosti. Od roku 2007 je pak 17. květen slaven jako společný Světový den telekomunikací a informační společnosti.

  


19. května 2009

vytisknout  e-mailem