Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář: spolupráce EU se zeměmi Západního Balkánu

Náměstkyně ministra vnitra Lenka Ptáčková Melicharová se zúčastnila semináře k problematice spolupráce EU se zeměmi Západního Balkánu v boji proti terorismu, který se koná dnech 4. a 5. května se v Praze. Seminář pořádaná Eurojust (Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci) ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR. 

Státní zástupci, policisté a experti z členských zemí EU si vyměňují informace a zkušenosti o možnostech posílení spolupráce v boji proti terorismu mezi Eurojustem, Europolem a členskými státy EU na jedné straně a zeměmi Západního Balkánu na straně druhé.Klíčová je účast expertů z tohoto regionu, kteří představují případové studie dokládající prohloubení navázané spolupráce. S konkrétními příspěvky o vývoji situace na Balkáně od skončení válečných konfliktů vystupují zástupci Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé hory a Srbska.

Eurojust zemím Západního Balkánu nabízí především praktickou pomoc v podobě vzdělávání, výcviku, technické pomoci a seminářů. "Eurojust spolupracuje s členskými státy EU, organizuje schůzky, na kterých si vyměňujeme praktické zkušenosti, a vysíláme pozorovatele do daných zemí. Se Západním Balkánem se zatím moc neznáme, proto musíme navázat vztahy důvěry, abychom mohli spolupracovat efektivně," uvedla viceprezidentka Eurojustu Michèle Coninsx.

Také země Západního Balkánu jsou pro země EU stále důležitější. Rozšiřování Unie, stejně jako proces vízové liberalizace, je nemožné bez současných kroků v bezpečnostní oblasti. "I z tohoto důvodu se české předsednictví zaměřuje na zvýšení bezpečnosti na Západním Balkáně. Zvláště přínosné jsou probíhající návštěvy expertů v těchto zemích, které mají mimo jiné. za cíl zmapovat úroveň protiteroristických opatření těchto zemí, nalézt partnery pro chystané hodnotící mise a sumarizovat objektivní potřeby. Na ně mají navázat hodnotící mise Evropské unie, které by měly být dokončeny do konce roku 2009", sdělilnáměstek ministra spravedlnosti Marek Ženíšek.

Čeští bezpečnostní experti v letech 2005-2008 několikrát cestovali do zemí Západního Balkánu, kde zkoumali problematiku boje proti organizovanému zločinu, terorismu, obchodu s drogami, obchodu s lidmi, finanční kriminalitě a podobně. Navázané kontakty se pak průběžně využívají při řešení konkrétních případů.

"Ráda bych vyzdvihla účinnost expertů ze zemí Západního Balkánu. Spolupráce navázaná v roce 2005 se vyvíjí velice úspěšně, díky dobrým vztahům se nám například podařilo dopadnout skupinu organizovaného zločinu českých občanů v Černé Hoře nebo odhalit proces drogové kriminality probíhající mezi Českou republikou a Srbskem", uvedla náměstkyně ministra vnitra Lenka Ptáčková-Melicharová.

Experti navštívili už Bosnu a Hercegovinu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Srbsko. Zbývající návštěvy se uskuteční zřejmě do poloviny roku 2009.

"Základem boje proti terorismu je přeshraniční spolupráce - dobře vybudovaná síť mezinárodních bodů. Proto i v zemích mimo EU máme tzv. 'kontaktní body' - osoby a instituce, které v určitém státě fungují jako informační specialisté a které pomáhají proniknout do teroristických struktur a složek", popsala roli expertů Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká.

Stále větší spolupráce se rozvíjí i na justiční úrovni. Rada pro spravedlnost a vnitřní věcipřijala 28. 11. 2008 novelu rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu, která nově kriminalizuje i veřejné podněcování k páchání teroristických trestných činů, najímání a výcvikk terorismu, zvláště s důrazem na potřebu důsledného postihu těchto aktivit provozovaných či zprostředkovaných ve virtuálním prostředí internetu.

  

Markéta Matlochová
tisková mluvčí MV pro CZ PRES

  


5. května 2009

vytisknout  e-mailem