Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

"Ministerská Troika EU-USA" v Praze (2)

Dne 28. dubna 2009 se v Praze uskutečnilo zasedání Troiky ministrů vnitra a spravedlnosti Evropské unie a Spojených států. Evropskou unii na jednání zastupovali ministr vnitra Ivan Langer, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, místopředseda Evropské komise a komisař pro oblast práva, svobody a bezpečnosti Jacques Barrot a ředitelé Europolu, Frontexu a zástupkyně Eurojustu. 

V pozorovatelské úloze byli na jednání přítomni zástupci Švédska, které převezme předsednictví Rady EU po České republice, ministryně spravedlnosti Beatrice Ask a ministr pro migrační a azylovou politiku Tobias Billström. Americkou delegaci vedl ministr spravedlnosti Eric Holder a náměstkyně ministryně pro vnitřní bezpečnost Jane Holl Lute.

Jednalo se o první podobné setkání po nástupu nové administrativy v USA. "Dnešním jednáním jsme navázali na naše první pracovní setkání v USA. Uspořádali jsme první setkání ministerské trojky po nástupu nové americké administrativy. Budujeme společně nové vztahy se 'starými' přáteli. Jsem rád, že efektivně spolupracujeme v celé řadě oblastí," uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Témata jednání byla především:

 • nové transatlantické vztahy v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti,
 • problematika boje proti terorismu,
 • záležitosti spojené s bezvízovým stykem s USA a problematikou ochrany hranic,
 • ochrana dětí,
 • výměna dat.
   

Nové transatlantické vztahy

EU potvrdila význam USA jako klíčového partnera EU v oblasti justice a vnitra a nastínila aktuální témata spolupráce a výhledy pro aktivity v nejbližší budoucnosti. Bylo navrženo vytvoření skupiny, která by připravila text dokumentu, jenž by obsahoval základní principy pro nové transatlantické vztahy. Tento dokument by mohl být předložen ministrům již na podzim tohoto roku za švédského předsednictví při dalším setkání ve Washingtonu. USA potvrdili své odhodlání dále prohlubovat spolupráci s Evropskou unií jako svým významným partnerem.
 

Problematika boje proti terorismu

 • Guantánamo
  Na jednání proběhla stručná výměna informací o aktuálním stavu jak na straně USA, tak v rámci EU. Předsednictví informovalo, že na unijní úrovni stále probíhají odborné diskuse o možnostech výměny informací mezi členskými státy, a to s cílem uzavřít tyto debaty do června tohoto roku. Ministr Langer uvedl, že "naším cílem jako předsednictví je přijmout zastřešující koordinovaný přístup (spočívající ve vzájemné výměně informací mezi členskými státy), který poskytne oporu pro ty státy, které chtějí osoby z Guantánama přijímat, a zároveň bude dostatečnou bezpečnostní garancí pro státy, jež mají obavy z možných bezpečnostních rizik spojených s neexistencí vnitřních hranic v schengenském prostoru. Od americké strany očekáváme maximum informací o přijímaných osobách. Od USA jsme obdrželi odpovědi na otázky, které jsem předložil na pracovní cestě ve Washingtonu - rozeslali jsme je členský státům". USA uznávají svoji odpovědnost za tuto otázku. Věří, že řešení může být nejefektivněji nalezeno ve spolupráci s partnery, a proto jsou připraveni sdílet co nejvíce informací.

 • Boj proti zneužívání internetu k šíření terorismu
  S USA byla diskutována otázka možné spolupráce v boji proti radikalizaci a rekrutování. Byla otevřena celá řada otázek, jako boj proti zneužívání internetu, boj proti radikalizaci ve věznicích, deradikalizaci apod.
  "Boj proti zneužívání internetu k šíření terorismu je jedna z našich priorit. Zaměřujeme se proto na prevenci tohoto fenoménu. Posilujeme spolupráci, sdílíme zkušenosti, zaměřujeme se na know-how," dodal ministr vnitra. Ministerstvo vnitra během svého předsednictví uspořádá expertní seminář - 12. května v Bruselu, kterého by se zúčastnili zástupci členských států a USA. Seminář se zaměří na potírání nelegálního obsahu internetových stránek s důrazem na teroristickou a extremistickou propagandu.
  Obě strany se shodly na tom, že radikalizace a rekrutace je závažný problém, na jehož potírání je nutné spolupracovat. Je nezbytné sdílet informace a zkušenosti a přenášet je do praxe.
   

Záležitosti spojené s bezvízovým stykem s USA a problematikou ochrany hranic

 • Bezvízový styk s USA
  EU apelovala na to, aby zbývajících pět členských států bylo v dohledné době zařazeno do bezvízového režimu. Zdůraznila princip reciprocity ve vztazích s USA. USA vyjádřily ochotu pokračovat v debatě a poukázaly na dialog nové americké administrativy s Kongresem. Na druhou stranu USA zdůraznily, že pro vstup do bezvízového režimu musí každý stát splňovat požadavky americké legislativy.

 • Smlouva o spolupráci mezi USA a Frontexem
  Jane Holl Lute, náměstkyně ministryně pro vnitřní bezpečnost USA, a Illka Laitinen, ředitel Frontexu, dnes podepsali dohodu o spolupráci. Ivan Langer uvedl, že se těší na praktické výsledky, ze kterých budou těžit členské státy EU.

 • Ochrana dětí
  "Ochrana dětí je další z našich klíčových priorit. Věnujeme jí maximální pozornost. O této problematice jsme začali jednat i s USA. Zaměřujeme se na boj s nelegálním obsahem na internetu a na zneužívání dětí pomocí internetu. Minulý týden jsme v Praze na ministerské konferenci 'Safer internet for children' přijali Pražskou deklaraci, jejíž podstata spočívá mj. v zapojení soukromého sektoru", vysvětlil ministr vnitra. USA a EU potvrdily důležitost spolupráce v této oblasti a odhodlání ji dále rozvíjet.

 • Výměna a ochrana dat
  Ministři ocenili, že ve většině sporných otázek v této problematice došlo k dohodě. Nevyřešena zatím zůstává pouze oblast soudní ochrany při zpracování osobních údajů. V jednáních se bude pokračovat i nadále s cílem připravit půdu pro sjednání závazné smlouvy o ochraně osobních údajů.
   

Na závěr Švédsko představilo priority svého nadcházejícího předsednictví v Radě EU pro oblast justice a vnitřních věcí.

Videoreportáž zde

  


28. dubna 2009

vytisknout  e-mailem