Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda dnes schválila návrh nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku

Vláda dnes schválila návrh nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. 

 

Účelem navržené právní úpravy je v rámci zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem jednorázově odškodnit osoby, které byly v období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 neoprávněně vězněny a nemohly proto čerpat řádnou dovolenou, na kterou by jim jinak v rámci výkonu zaměstnání vznikl nárok.

"Předložené nařízení představuje další finanční odškodnění pro osoby, které zažily v minulých letech nesvobody řadu útrap. Mám za to, že političtí vězni, kteří byli neoprávněně omezováni na svobodě, si zaslouží, abychom ocenili jejich statečnost. Současně bych rád upozornil na to, že osob oprávněných k přiznání podle tohoto nařízení stále rychle ubývá a že bychom jim tímto finančním odškodněním měli splatit náš dluh vůči nim," uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Návrh nařízení vlády mj. definuje skupinu osob oprávněných podat žádost o přiznání nároku na výplatu příspěvku a vymezuje podmínky přiznání nároku na finanční příspěvek. Poškození mají nárok na poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 1 800 Kč za každý i započatý měsíc strávený ve vězení nebo vazbě. Příspěvek bude vyplacen z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to na základě žádosti podané tomuto ministerstvu. V případě, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přizná oprávněné osobě v určené výši příspěvek, vyplatí jej této osobě nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci svého rozhodnutí. Nárok na přiznání příspěvku nepřechází na dědice, zaniká smrtí oprávněných osob. Zemře-li oprávněná osoba v době po přiznání nároku na příspěvek, avšak před jeho vyplacením, přechází nárok na vyplacení příspěvku na dědice.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem