Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT přichází s další novinkou

16. 4. 2009 byla spuštěna další funkcionalita Czech POINTu - výpis z insolvenčního rejstříku. 

 

Dnes ve čtvrtek 16. dubna 2009 byla spuštěna nová funkcionalita Czech POINTu. Jedná se výpis z insolvenčního rejstříku, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti.

Při žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku není nutné ověřovat totožnost žadatele. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. V rejstříku je možné vyhledávat podle dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace),
 • osobních údajů (konkrétní osoba).
   

Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích. Za první stranu zaplatí žadatel 100,- Kč, za každou následující 50,- Kč.

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje ho však. Oba systémy tedy běží vedle sebe s tím, že řízení zahájená do 1. 1. 2008 budou evidovaná pouze ve starém registru úpadců (více informací o souběhu insolvenčních a konkursních řízení najdete na stránce Souběh s konkursními řízeními).
 

Účel insolvenčního rejstříku

 • zdroj informací,
 • nástroj doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností,
 • veřejná a snadná dostupnost,
 • uživatelská přátelskost,
 • motivace k aktivnímu zapojení účastníků insolvenčního řízení:
  • pravidelné sledování insolvenčního řízení,
  • vyhledávání důležitých informací.
    

Co v rejstříku najdete?

 • veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení,
 • veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka (podání jsou s ohledem na ochranu osobních údajů v některých případech anonymizována),
 • zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích,
 • zákonem stanovené informace o dlužnících,
 • informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU.
   

Co v rejstříku nenajdete?

 • podání či jiné písemnosti, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu,
 • řízení, která probíhají podle zákona o konkursu a vyrovnání, tzn. řízení zahájená do konce roku 2007 (ta bude možné dohledat v již existující Evidenci úpadců).
   

Nezapomeňte, že prostřednictvím insolvenčního rejstříku se také doručuje většina soudních rozhodnutí. Nespoléhejte tedy při doručování na obálku s pruhem.

Více informací na Czech POINT nebo eJustice.cz.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru tisku a PR

  

vytisknout  e-mailem