Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství z konference Internet ve státní správě a samosprávě 

 1. Úterý, 7. 4. 2009
 2. Pondělí, 6. 4. 2009
 • Jiří Bernas Jiří Bernas 15:20 - Bezpečnost a archivace III.
  V úvodu bloku hovořil Jiří Bernas z Národního archivu Praha o principech digitální archivace. Ing. Oskar Macek z odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra pak seznámil přítomné s historií a cíli projektu spisové služby GINIS. V konečné fázi má být GINIS implementován v plném rozsahu, má také komunikovat s projektem datových schránek a s projektem Národního digitálního archivu. Při výkladu mu sekundoval Ing. Miroslav Čejka z firmy GORDIC, která se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního softwaru a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví.
   
      

     
 • Ing. Tomáš Holenda Ing. Tomáš Holenda 12:30 - Základní registry II
  V rámci tohoto bloku vystoupil ředitel odboru realizace projektů eGovernment Ing. Tomáš Holenda a představil vize a zásadní změny v systému evidence obyvatel. RNDr. Jiří Malátek, vedoucí oddělení projekce a programování Ministerstva vnitra, přiblížil problémy současného stavu systému a harmonogram nastávajících změn. Na konci tohoto bloku následovala diskuze, které se za ministerstvo vnitra zúčastnil i Mgr. Zdeněk Zajíček.
    
    
    
     
     
 • Primátor Hradce Králové Ing. Otakar Divíšek Ing. Otakar Divíšek 10:40 - Oficiální zahájení konference
  Úvodní vystoupení zajistil primátor Hradce Králové Ing. Otakar Divíšek, který všechny přítomné hosty v Hradci přivítal. Podle předsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky se akce ISSS díky spolupráci s konferencí V4DIS stává čím dál tím více populárnější i za hranicemi České republiky.
   
  Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Mgr. Zdeněk Zajíček uvedl zdravici ministra vnitra, poté hovořil o úspěších v rámci projektu eGON a připomenul úspěch projektu Czech POINT. Na projektech tohoto typu je potřeba spolupracovat nejlépe napříč politickým spektrem. Ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer ve zdravici všem poděkoval za pomoc s informatizací veřejné správy.
    
  Následovala živá ukázka fungování systému datových schránek ze strany občana a úřadu, ke kterému byla žádost pomocí datové schránky odeslána. Ing. Jan Fischer, CSc., ředitel ČSÚ, mluvil o proaktivním spojení statistiky a eGovernmentu. Poté následovala slova hejtmanů a dalších.
   
    
 • Vrchní ředitel sekce Ing. Jindřich Kolář Ing. Jindřich Kolář 9:35 - Základní registry I
  Blok přednášek zahájil Ing. Ondřej Felix, Csc. a představil 4 základní registry.
     
  Dále hovořil JUDr. Zdeněk Němec o Základním registru obyvatel. Uvedl, že údaje pro registr se budou stahovat například z informačního systému evidence obyvatel. JUDr. Němec dále zdůraznil, že: "referenční údaje jsou poskytovány oprávněným subjektům pouze v rozsahu stanoveným zákonem." Dále si slovo vzal PhDr. Robert Ledvinka a představil Základní registr práv a povinností. Zmínil se o tom, že tento registr je stavěn na "zelené louce", jako jediný nemá žádného papírového předchůdce. RPP má dvě části, část řídící, která stanovuje oprávnění úředníků ve vztahu k práci s daty v registrech a část referenční, která obsahuje přehled agend, které vykonávají orgány veřejné moci.
    
  Na konci vystoupil Ing. Jindřich Kolář, který stručně představil Informační systém základních registrů. Jedná se o systém, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry.
    
     
 • eGon eGon 9:35 - Vývoj projektu Czech POINT
  Ing. Jindřich Kolář, vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy, nejprve informoval o vývoji v oblasti komunikační infrastruktury veřejné správy. Další část své prezentace věnoval vybudování centrálního místa služeb, na které by měly být napojeny datové schránky i základní registry. Hlavním bodem vystoupení byla rekapitulace vývoje projektu Czech POINT. Aktuální novinka, kterou tento projekt přinese, je tzv. manuální zpracování výpisu z rejstříku trestů. To umožní obsloužení i těch klientů, u nichž nelze provést automatické zpracování (cca 4 % případů), a to nejdéle do 30 minut. Připravovanými agendami jsou pak výpis z insolvenčního rejstříku a konverze dokumentů. 
    
    
 • Náměstek Zdeněk Zajíček Mgr. Zdeněk Zajíček 8:45 - eGONovi tluče srdce
  Tím zahájil náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček první blok vystoupení v rámci konference 12. ročníku konference ISSS. Datové schránky, které eGON dostal k svým druhým narozeninám, byly hlavním tématem prezentace náměstka Zajíčka. Ten uvedl, že datové schránky jsou vlastně tzv. poštou non-stop. Dále přiblížil způsob fungování systému datových schránek a vliv zavedení této novinky na běžný život občanů, firem i úředníků veřejné správy.


6. dubna 2009

vytisknout  e-mailem