Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o základních registrech schválil Senát Parlamentu ČR

Dnes 26. března 2009 schválil Senát Parlamentu České republiky vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

"Dnešním dnem vstoupil schválením mozku eGONa projekt reformy veřejné správy a eGovernmentu na vládní úrovni do své finální legislativní fáze. Cílem tohoto návrhu je změnit dosavadní praxi. Předložený zákon nutí úřady, aby spolu navzájem komunikovaly. Občané tak budou zbaveni povinnosti údaje o sobě opakovaně poskytovat a dokládat. Díky tomu máme reálnou šanci se v průběhu tohoto volebního období dostat mezi šest nejvyspělejších zemí EU v oblasti eGovernmentu," uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Zákon stanoví i propojení základních registrů, které bude realizováno prostřednictvím informačního systému základních registrů, jehož správcem bude nově vytvořený úřad Správa základních registrů. Tento úřad bude spadat pod Ministerstvo vnitra a jeho náplní bude provoz informačního systému základních registrů včetně realizace vazeb mezi registry a agentovými informačními systémy. Bude odpovědný za údaje v základních registrech a jejich zpřístupnění. Údaje obsažené v těchto základních registrech se získávají z agendových informačních systémů, z nichž jsou editoři oprávněni zapisovat údaje do základního registru.
 

Čtyři základní registry

Podle návrhů Ministerstva vnitra budou veškeré potřebné údaje o českých občanech soustředěny v těchto čtyřech základních registrech:

 1. Registr obyvatel
  V základním registru obyvatel se povedou referenční údaje o občanech České republiky a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Návrh počítá dále s možností, že v registru budou evidovány i další fyzické osoby, pokud tak v budoucnu stanoví jiný právní předpis. Správcem registru obyvatel bude Ministerstvo vnitra.

 2. Registr osob
  V základním registru osob se povedou referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Návrh zákona rovněž upravuje problematiku identifikačního čísla osoby (IČO) a identifikačního čísla provozovny (IČP). Registr osob, podobně jako registr územní identifikace, adres a nemovitostí, bude veřejně přístupným registrem. Správcem registru osob bude Český statistický úřad.

 3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
  V tomto registruse povedou referenční údaje o územních prvcích (například území státu, území samosprávného nebo správního kraje, území okresu, území obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo, pozemek v podobě parcely) a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách (například části obce, ulice nebo jiná veřejná prostranství). Správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí bude Český úřad zeměměřický a katastrální.

 4. Registr práv a povinností
  Základní registr práv a povinností upravuje vedení referenčních údajů o agendách orgánů veřejné moci a dále reguluje vedení referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agendových informačních systémech. Správcem registru práv a povinností bude Ministerstvo vnitra.

  

Jana Malíková
tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem