Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další služebny zrekonstruovány v rámci projektu P1000

Od čtvrtka 19. března 2009 jsou nejen Pražanům k dispozici další policejní služebny na území hlavního města Prahy, zrekonstruované v rámci projektu P1000. Všechny přesně odpovídají svými parametry podmínkám nastaveným zmiňovaným projektem. 

Hlavní slavnostní otevření recepce proběhlo v budově Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy v prostorách odboru služby dopravní policie. Oficiálního otevření se zúčastnili v pozvánce avizovaní hosté. Ti ve svých projevech kvitovali účelnost, ale především funkčnost projektu P 1000. Jako první se slova ujal ministr vnitra Ivan Langer, který, souhrnně řečeno, vyzdvihl smysl a účelnost celého projektu. Na jeho projev navázal ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy plk. Mgr. Martin Červíček. Ten připomněl celkový smysl projektu P 1000, který spočívá v přiblížení Policie ČR občanům a zefektivnění činnosti policistů samotných.

Další otevření 10 policejních služeben v rámci hlavního města Prahy provedli hlavní aktéři symbolicky přestřižením pásky na panelu, na kterém byly vyfotografovány budovy nových policejních pracovišť. Na některých odděleních si stavební úpravy vyžádaly značný zásah do interiéru veškerých prostor. Proto si přestavba vyžádala investici v řádu milionů korun. Úpravy jsou směřovány především ke konkrétním podmínkám, které by měly po přestavbě splňovat všechny projektem dotčené policejní služebny. Tedy, že interiér je bezbariérový, ve stejném barevném provedení jako ostatní rekonstruované služebny a je zde vybudována recepce pro příchozí. Smyslem tohoto projektu je, mimo jiné, vytvořit pro občany takové podmínky, aby vnímali Policii ČR hlavně jako partnera, nikoli jako výhradně represivní složku. Proto i v případě všech zmíněných policejních služeben vznikly již zmíněné recepce, kde se budou všem příchozím věnovat proškolení občanští zaměstnanci, kteří se budou v maximální možné míře snažit vyhovět všem, kteří požádají o pomoc či radu. Zde dostanou příležitost, jako občanští zaměstnanci, i zdravotně handicapovaní občané. Tento personál je připraven sdělit potřebné instrukce v případě podání oznámení nebo poskytnout všeobecné, dostupné informace. Proto jsou všechny nově vybudované recepce vybaveny internetem. Tito pracovníci jsou také schopni posoudit, zda problém se kterým občan přichází, spadá do kompetence Policie ČR, či nikoliv. V případě, že se nejedná o záležitost, která by patřila do gesce Policie ČR, doporučí „recepční“ jiný státní orgán, do jehož kompetence daná věc spadá.

Pro zajištění důstojných podmínek, odpovídajících úřednímu jednání, vznikly i na těchto služebnách speciální vchody mimo veřejně přístupné prostory. Ty budou policisté využívat především pro předvádění podezřelých, zadržených nebo pachatelů trestné činnosti na policejní služebnu tak, aby se oznamovatelé s těmito pachateli nesetkali. Toto je jedna z mnoha zásadních změn oproti době nedávno minulé, kdy se poškození potkávali s pachateli v jedné čekárně policejní služebny. Markantní změny však zaznamenaly i prostory určené výhradně policistům. Od úřadoven jako takových počínaje, přes sociální zařízení a převlékárnami konče. Autoři projektu si totiž plně uvědomují, že solidní zázemí na odpovídající úrovni je jedním ze základních předpokladů pro odpovídající výkon služby mužů a žen zákona.

Projekt jako takový se však netýká pouze místních nebo obvodních oddělení. Zahrnuje i obměnu a modernizaci technického vybavení. Zde máme na mysli vozový park nebo pomůcky nezbytné pro výkon služby policistů v terénu. Proto díky projektu P1000 došlo ke znatelnému omlazení vozového parku a k modernizaci dokumentační techniky nezbytné k dokumentaci a řešení přestupkového jednání. Finanční prostředky vyčleněné na tento projekt přispěly i ke zlepšení vlastní kontrolní činnosti policistů jako takové. Zde hovoříme především o dovybavení služebních vozidel systémem GPS, který umožňuje dálkový monitoring pohybu jednotlivých hlídek. Ten umožňuje díky přehlednosti především efektivnější využitelnost policejních hlídek při řešení konkrétních situací. V praxi to znamená, že například operátoři linky tísňového volání mají konkrétní přehled o pohybu služebních vozidel, a tudíž na místa incidentů vysílají vozidla, která se nacházejí nejblíže. Byť se stran dovybavenosti v tomto směru jedná o nemalou investici, ve výsledku to znamená značnou úsporu například v nákladech vynaložených na pohonné hmoty. Tento systém však přispěl i k vlastní, interní sebekontrole. Díky monitorovacímu zařízení GPS totiž mohou kontrolní orgány prověřit činnost konkrétních policejních hlídek a jejich dodržování a plnění služebních úkolů. V praxi to znamená, že u každého z policejních vozidel je například po celou dobu jeho činnosti monitorováno a kontrolováno dodržování předepsané rychlosti. Všechny zmíněné aspekty by měly přispět především k větší transparentnosti Policie České republiky.  V rámci projektu P 1000 se ji snažíme co nejvíce přiblížit našim občanům.

Projekt P 1000 bude samozřejmě pokračovat i v roce letošním a letech příštích.

Náklady na vybudování recepcí:

č. Stavební akce Adresa Investiční výdaje
1 MOP PROSEK Praha 9, Bohušovická 10 5,54 mil.
2 MOP JAROV Praha 3, Koněvova 103 2,40 mil.
3 MOP MODŘANY Praha 4, Soukalova 3408 5,28 mil.
4 MOP KYJE Praha 9, Bryksova 50 5,94 mil.
5 MOP HORNÍ POČERNICE Praha 9, Náchodská 618 6,36 mil.
6 MOP VOKOVICE Praha 6, Arabská 782 6,39 mil.
7 DI PRAHA 4 Praha 4, Kongresová 2 6,16 mil.
8 DI PRAHA 1 Praha 1, Krakovská 14 7,43 mil.
9 SKPV PRAHA 3 Praha 3, Lupáčova 11 7,57 mil.
10 SKPV PRAHA 4 Praha 4, U plynárny 2 5,38 mil.
11 SKPV PRAHA 4 Praha 4, Sdružení 1 6,03 mil.
Celkem 64,48 mil.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


20. března 2009

Odkazy do noveho okna

Ivan Langer a Martin Červíček

Ivan Langer a Martin Červíček 

Detailní náhled

Martin Červíček a Oldřich Martinů

Martin Červíček a Oldřich Martinů 

Detailní náhled

Ministr vnitra Ivan Langer

Ministr vnitra Ivan Langer 

Detailní náhled

Slavnostní přestřižení pásky

Slavnostní přestřižení pásky 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem