Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr Ivan Langer dnes ve Vídni přednesl jménem EU stanovisko k Politické deklaraci OSN o drogách

Dnes, tedy 11. března, začalo 52. zasedání Komise o narkotických drogách, jehož hlavním tématem je úspěšnost kontroly nelegálních drog a problémů, jež plynou z jejich užívání a obchodu s nimi. 

 

Česká republika v rámci svého předsednictví definovala několik priorit se vztahem k racionální protidrogové politice. Jsou to zejména:

  1. Definování a prosazení jednotného stanoviska EU k vyhodnocení výsledků desetiletého období od 20. Zvláštního zasedání Valného shromáždění o drogách;

  2. Vývoj nových indikátorů úspěšnosti potlačování nabídky / represivních opatření v boji proti drogám a jejich zavedení na úrovni EU s cílem ověřovat účinnost podnikaných intervencí a jejich co nejvyšší účinnosti;

  3. Zlepšení existujících opatření a sdílení dobré praxe na úrovni EU v potlačování etnicky či kulturně homogenních organizovaných skupin, obchodujících s drogami, a

  4. Technická pomoc při řešení drogového problému v tranzitních zemích, zejména ve státech tzv. Východního partnerství.
     

Přednesení stanoviska EU na Ministerském segmentu 52. zasedání Komise OSN pro narkotické drogy (Commission on Narcotic Drugs, CND) je úspěšným završením první priority. "Jednání byla složitá, ale nakonec máme jednotné evropské stanovisko," uvedl ministr Ivan Langer. "To považuji za jednoznačný úspěch českého předsednictví a týmu, jež vyjednávání vedl."

Český ministr vnitra ve stanovisku EU zdůraznil zejména fakt, že navzdory několika omezeným či regionálním úspěchům (v první řadě v zemích EU, ale i např. v Jihovýchodní Asii) se globální drogový problém za uplynulých deset let nejen nezlepšil, ale ani nestabilizoval. Spolu s představiteli Evropské komise a Rady Evropy na následné tiskové konferenci vyzdvihl nutnost vyváženého přístupu k drogové politice, respektujícího lidská práva, vládu zákona, ochranu veřejného pořádku a veřejného zdraví. Nabídl pozitivní zkušenost zemí EU s kombinací represe, primární prevence, léčby, harm reduction (minimalizace škod) a resocializace.

Zvláštní pozornost věnoval opatřením harm reduction (minimalizace škod), jako je například výměna injekčních jehel a stříkaček uživatelům drog, substituční léčba závislých na opiátech, terénní práce s uživateli drog, a další intervence. Uvedl, že navzdory spíše ideologicky motivovaným obavám některých zemí tento přístup prokazatelně nesměřuje k legalizaci drog ani k usnadnění jejich užívání, a poukázal na obrovský počet vědeckých studií, stanovisko Světové zdravotnické organizace a dalších mezinárodních orgánů, jež prokazují mimořádnou účinnost harm reduction v prevenci šíření HIV a dalších nemocí, a při snižování úmrtnosti.

V závěrečné části stanoviska EU se ministr Ivan Langer ve shodě s prioritami českého předsednictví věnoval potřebě soustavně získávat co nejúplnější, vědecky standardizovaná data o drogové situaci, a prosazování úzké mezinárodní spolupráce při potírání drogového zločinu. "Bez kvalitních informací nemůže být světová komunita s to naplánovat skutečně účinná opatření, a bez úzké spolupráce je nebude schopna prosadit," zdůraznil.

Jeho slova byla podpořena i krátkými intervencemi Evropské komise.

  

Mgr. Markéta Matlochová
tisková mluvčí pro CZ PRES

  

vytisknout  e-mailem