Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra může zprostit povinnosti mlčenlivosti pouze v případech přesně stanovených zákonem

V posledních dnech se v médiích vyskytly informace o žádosti pana Karla Tichého o zproštění mlčenlivosti. Tuto žádost provází mediální spekulace a mnohdy dezinterpretace. 

Karel Tichý požádal ministra vnitra Ivana Langera o zproštění mlčenlivosti v rámci plnění služebních úkolů v době jeho působení na Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Žádost pan Tichý podal jako fyzická osoba a důvody, které uvedl, byly osobní. Žádné další osoby, kromě pana Tichého, o zproštění mlčenlivosti v této záležitosti nežádaly.

Ministr vnitra Ivan Langer o žádosti včera večer rozhodl: "Žádosti pana Tichého jsem nemohl vyhovět. Kdybych jí totiž vyhověl, tak bych porušil zákon. Pan Tichý podal žádost jako soukromá osoba. Přestože se pan Tichý, jak říká, cítí poškozen informacemi publikovanými v médiích, není možné ho v tomto případě zprostit mlčenlivosti. Podle § 63 zákona č.412/2005Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, mohu zprostit povinnosti zachovávat mlčenlivost policistu, případně bývalého policistu pouze na základě žádosti orgánu státu pro potřeby jím prováděného řízení. Chci jasně zdůraznit základní fakt, který je některými médii opomíjen, že pana Tichého jsem již jednou mlčenlivosti ve stejné věci zprostil na žádost Inspekce ministra vnitra, dnes Inspekce Policie České republiky. Nic mu tedy nebrání, aby sdělil všechny informace, které zná a sdělit chce, v rámci řízení IPČR."

Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost je upraveno zákonem o ochraně utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti. Dále pak Zákonem o Policii České republiky a zákoníkem práce. Zproštění mlčenlivosti je taxativně vymezeno a děje se vždy na základě žádosti orgánu státu.

Proto v případě žádosti IMV ministr vyhovět mohl, v případě žádosti fyzické osoby vyhovět nemůže. Policistu či bývalého policistu je možné mlčenlivosti zprostit pouze na základě žádosti orgánu státu pro potřeby jím prováděného řízení. V těchto případech navíc ministr vnitra vždy žádá o posouzení a stanovisko i Policii ČR.

Za uplynulý rok ministr vnitra rozhodoval o 113 žádostech. Z toho vyhověl 107 žádostem, zbylých 6 žádostí nemohlo být kladně vyřízeno, protože se ve 3 případech nepodařilo ztotožnit žadatele v Centrálním registru obyvatel a ve 3 případech z důvodu úmrtí.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


3. března 2009

vytisknout  e-mailem