Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Revoluce v komunikaci, datové schránky jsou od 1. 7. 2009 realitou

Ministr vnitra Ivan Langer a generální ředitel České pošty, s. p., Petr Sedláček dnes podepsali smlouvu o provozování informačního systému datových schránek. 

 

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta. Ta bude na základě podepsané smlouvy zajišťovat provoz celého systému a dále například rozesílání přístupových údajů, helpdesk, callcentrum a další služby pro snadnější využívání datových schránek.

Datová schránka bude umožňovat komunikaci s veřejnou správou a nahradí používání běžného papírového kontaktu elektronickým. Povinně budou mít datovou schránku právnické osoby, tedy veškeré subjekty veřejné správy, včetně neziskových organizací, a komerční firmy. V případě zájmu si je mohou zřídit i fyzické osoby, občané.

Úvodní část přednesl ministr vnitra ČR Ivan Langer: "Po třech letech stojí Česká veřejná správa před největší změnou za posledních 200 let, přichází revoluce v komunikaci veřejné správy s občany. A jsem velmi rád, že je při ní klíčovým partnerem pro Ministerstvo vnitra Česká pošta. Věřím, že stejně, jako se staly minulostí telegramy, bez kterých jsme si kdysi nedokázali život vůbec představit, opustí v dohledné době českou část planety Země i obálky s pruhem."

"Společně s celým vedením České pošty považujeme datové schránky za další postupný krok v projektu eGovermentu a náš nejdůležitější rozvojový záměr roku 2009. Tento projekt zásadním způsobem posunuje a dotváří budoucí podobu podniku Česká pošta," uvedl generální ředitel České pošty Petr Sedláček.

Česká pošta v současné době pracuje na vývoji a implementaci celého systému datových schránek. Od 1. května bude zahájen zkušební provoz a pilot s vybranými úřady. V den účinnosti zákona, tedy 1. července začne zřizování schránek těm, kteří ji musí mít ze zákona a dále fyzickým osobám, které si o ni požádají.

"Vznik datových schránek znamená, že Česká pošta přijde odhadem na poštovním provozu okolo 800 milionů Kč. Část této ztráty nahradí Poště příjmy z provozování datových schránek, rozhodně to však nebude celá tato částka. Datové schránky jsou však technologický fenomén, kterému se nemůžeme a ani nechceme bránit," dodal Sedláček.

Kromě orgánů veřejné moci budou mít všichni vlastníci datových schránek vše zdarma. Orgány veřejné moci budou platit cenu za odeslanou zprávu, cena za jednu transakci se postupně snižuje s rostoucím počtem odeslaných zpráv, jak je patrné z následující tabulky.

Hranice
transakcí kumulativně
Cena služby pro uživatele
Cena s DPH
Cena služby pro uživatele
Cena bez DPH
0-33 mil 17,90 15,04
33 - 66 mil 15,90 13,36
66 - 100 mil. 13,90 11,68
100 - 123 mil. 11,90 10,00
nad 123 mil. 9,90 8,32

Jinými slovy - při tvorbě ceny se vycházelo z modelu, že čím více datových zpráv bude posíláno, tím nižší bude jejich cena. Hranice je počítána kumulativně, tzn. ve chvíli, když počet zásilek (datových zpráv) odeslaných za celou dobu provozu všemi orgány veřejné moci překročí např. hranici 33 milionů zásilek, sníží se cena pro všechny uživatele na 15,90 s DPH.

Mimořádnou pozornost věnují, jak Ministerstvo vnitra, tak Česká pošta bezpečnosti celého systému datových schránek. A to proti ztrátě dat, zneužití osobních údajů, údajů obsažených v datových schránkách a přístupu k datové schránce.

Celý systém bude pravidelně kontrolován a auditován. Kromě kontroly správce, tedy MV, systém bude muset projít auditem shody dle zákona č. 365/2000 o informačních systémech veřejné správy, pravidelným každoročním bezpečnostním auditem a nakládání s osobními údaji bude pod kontrolu Úřadu na ochranu bezpečnostních údajů.

Podpis smlouvy souvisí se zákonem 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který vstoupí v platnost 1. července 2009.

  

Bc. Jana Malíková
tisková mluvčí a ředitelka odboru

  

vytisknout  e-mailem