Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejen o Guantánamu jednali ministři vnitra na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

Dnes 26. února 2009 se v Bruselu uskutečnilo zasedání ministrů Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Tomuto jednání pro oblast vnitřních věcí předsedal ministr vnitra České republiky Ivan Langer. 

 

Jednání ministrů vnitra bylo zahájeno problematikou projektu Schengenského informačního systému druhé generace. Ivan Langer zopakoval, že vyvedení projektu SIS II z krize je jednou z nejdůležitějších priorit během předsednictví. "Situace kolem projektu SIS II se stala nedílnou součástí priorit českého předsednictví. Náš přístup je seriózní, věnujeme SISu maximální úsilí a pracovní nasazení. Plníme plán tak, jak jsme si stanovili na neformálním jednání v Praze. Přitom jsme již dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve všech jeho oblastech. Vytvořili jsme například speciální tým národních expertů, který koordinuje realizaci jednotlivých částí plánu. Podařilo se nám také pokročit ve vývoji záložního plánu a svolat na březen speciální seminář pro nepřipojené státy. Jsem rád, že jsme se na dnešním jednání shodli, že finální rozhodnutí o projektu SIS II přijmeme nejpozději v červnu a rozhodneme, jakým způsobem bude pokračovat vývoj SIS II a kdy budeme moci tento systém se všemi jeho novými funkcemi plně využívat v praxi. To, co se nám podařilo za pár týdnů ve spolupráci s ostatními členskými státy a Evropskou komisí, mne naplňuje optimismem," uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Dalšími tématy jednání byla informace o vývoji v oblasti výstavby Vízového informačního systému. Ministr vnitra Ivan Langer pogratuloval Švýcarsku k úspěšnému výsledku nedávného referenda o volném pohybu osob. Poté vyjádřil přání, aby se stejně optimistický výsledek týkal také výsledku schengenského hodnocení a aby 29. března mohly být zrušeny hraniční kontroly na švýcarských letištích.

Během pracovního oběda proběhla první výměna názorů na téma uzavření detenčního zařízení na Guantánamu mezi ministry vnitra. Ministři diskutovali o tom, zda jejich země uvažují o přijetí osob z Guantánama či o potřebnosti a rozsahu společného přístupu zemí EU. "Dnes jsme poprvé diskutovali na toto téma. Dohodli jsme se na potřebě koordinovaného přístupu. Naším cílem je maximální sdílení informací a transparentnost. Rozhodnutí o přijetí osob je věcí každého členského státu. Vzhledem k tomu, že žijeme v prostředí bez vnitřních hraničních kontrol, měl by každý členský stát vědět, jestli byl někdo přijat či nikoliv," uvedl na tiskové konferenci ministr vnitra Ivan Langer.

Ministři se na jednání Rady dále věnovali těmto tématům:

  • Návrhu nařízení o zřízení Evropského azylového podpůrného úřadu.
  • Situaci v oblasti nelegální migrace ve středním a východním Středomoří.
  • Situaci Iráckých uprchlíků.
  • Volbě ředitele Europolu.
  • Racionální protidrogové politice.
     

Ministr vnitra Ivan Langer na tiskové konferenci zhodnotil velmi kladně celé jednání a vyjádřil svou spokojenost nad dosaženými výsledky.

  

Markéta Matlochová
tisková mluvčí MV pro předsednictví ČR v Radě EU

  

vytisknout  e-mailem