Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup Ministerstva vnitra ve věci regulačních poplatků

Ministerstvo vnitra je podle zákona o krajích příslušné k výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v samostatné působnosti. Cílem přezkumu uvedených aktů je jejich soulad se zákony nebo jinými právními předpisy. 

Ministerstvo vnitra zahájilo prověřování zákonnosti postupu krajů ve věci úhrady regulačních poplatků ve zdravotnictví za pacienta krajem.  Kraje postupně přijímají v této věci řadu různých usnesení, která však nejsou shodná a která se liší ve formách přístupu krajů k hrazení regulačních poplatků za pacienty.

V současné době jsme si vyžádali veškeré relevantní podkladové materiály od všech krajů (usnesení, zápisy ze zasedání, vyjádření). Následně si vyžádáme stanoviska od Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Po obdržení veškerých materiálů provedeme jejich analýzu. Teprve analýzou podkladů je možné zjistit, zda jednotlivé kraje postupovaly v souladu, či v rozporu se zákonem.

V případě zjištění nezákonnosti vyzveme kraj ke zjednání nápravy. V případě, že kraj nápravu nezjedná (ve lhůtě 60 dnů), pozastavíme takovéto usnesení a následně podáme návrh na zrušení k příslušnému soudu.

Dále je třeba konstatovat, že uplatnění dozorových opatření ze strany Ministerstva vnitra by nepřipadala v úvahu vůči případně realizovaným darovacím smlouvám (jedná se o občanskoprávní vztahy), které jsou z naší dozorové působnosti výslovně zákonem vyjmuty. Ministerstvo vnitra musí postupovat standardně a striktně podle zákona.

Ministr vnitra Ivan Langer bude o tomto postupu informovat předsedu Asociace krajů ČR Michala Haška ještě tento týden.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


17. února 2009

vytisknout  e-mailem