Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

12. Evropský policejní kongres v Berlíně 10.-11. 2. 2009

Na základě pozvání nezávislého deníku "Behorden Spiegel" z Bonnu, který se stal pořadatelem 12. Evropského policejního kongresu v Berlíně (účast cca 1 700 osob, 62 zemí, vrcholní představitelé Komise, EU agentur, 26 ministrů, 56 poslanců národních parlamentů, 39 velvyslanců, 52 atašé…) byla JUDr. Tomková, ředitelka OVSPŠ, pozvána jako speaker na tento kongres, který se týkal evropské bezpečnostní strategie. 

JUDr. Tomková v prezentaci nazvané "Are we prepared for the future? Police cooperation in reflection of multipolar world" poukázala na problémy policejní spolupráce v souvislosti s globálními hrozbami. Zmínila fakta Evropské Bezpečnostní Strategie, dále jaké ohrožení přináší ničení životního prostředí, změny klimatu, nová ekonomická geografie Evropy, dále prvky "global inequality as a global threats" a skutečnost, že policejní spolupráce se nemůže rozvíjet izolovaně od těchto hrozeb, ale musí je reflektovat.

Dále zmínila snahu ESRIF řešit tyto výzvy v 11 skupinách, rovněž tak práci na scénářích čelících těmto hrozbám v rámci ESRIF, zvýšení nároků na profesionalitu policistů s tím, že hlavní prioritou policejních managerů by měla být příprava na budoucnost (scenario-thinking way, the international think-thank..). Sdílení společných hodnot by mělo být klíčové pro schopnost "think globaly and act locally". Závěrem nastínila rovněž názor na budoucí spolupráci se zástupci ESRIF.

  


16. února 2009

vytisknout  e-mailem