Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o základních registrech prošel třetím čtením

Dnes 13. 2. 2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer k tomu řekl: "Prvním krokem v rozvoji eGovernmentu v České republice byly Czech POINTy, druhým krokem budou datové schránky, třetím pak budou základní registry. Hlavní výhodou základních registrů je, že v nich budou uchovávány pouze aktuální údaje a ty budou považovány za správné. To znamená, že občané nebudou muset stále dokola zapisovat své základní informace na různých úřadech. Je to opravdu revoluce v úřadování."

Zákon stanoví i propojení základních registrů, které bude realizováno prostřednictvím informačního systému základních registrů, jehož správcem bude nově vytvořený úřad Správa základních registrů. Tento úřad bude spadat pod Ministerstvo vnitra a jeho náplní bude provoz informačního systému základních registrů včetně realizace vazeb mezi registry a agentovými informačními systémy. Bude odpovědný za údaje v základních registrech a jejich zpřístupnění. Údaje obsažené v těchto základních registrech se získávají z agendových informačních systémů, z nichž jsou editoři oprávněni zapisovat údaje do základního registru.
 

Čtyři základní registry

Podle návrhů Ministerstva vnitra budou veškeré potřebné údaje o českých občanech soustředěny v těchto čtyřech základních registrech:

 1. Registr obyvatel
  V základním registru obyvatel se povedou referenční údaje o občanech České republiky a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Návrh počítá dále s možností, že v registru budou evidovány i další fyzické osoby, pokud tak v budoucnu stanoví jiný právní předpis. Správcem registru obyvatel bude Ministerstvo vnitra.

 2. Registr osob
  V základním registru osob se povedou referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Návrh zákona rovněž upravuje problematiku identifikačního čísla osoby (IČO) a identifikačního čísla provozovny (IČP). Registr osob, podobně jako registr územní identifikace, adres a nemovitostí, bude veřejně přístupným registrem. Správcem registru osob bude Český statistický úřad.

 3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
  V tomto registruse povedou referenční údaje o územních prvcích (například území státu, území samosprávného nebo správního kraje, území okresu, území obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo, pozemek v podobě parcely) a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách (například části obce, ulice nebo jiná veřejná prostranství). Správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí bude Český úřad zeměměřický a katastrální.

 4. Registr práv a povinností
  Základní registr práv a povinností upravuje vedení referenčních údajů o agendách orgánů veřejné moci a dále reguluje vedení referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agendových informačních systémech. Správcem registru práv a povinností bude Ministerstvo vnitra.

  

Jana Malíková
tisková mluvčí

  


13. února 2009

vytisknout  e-mailem