Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o projektu dobrovolných návratů

Dne 9. února 2009 vláda České republiky svým usnesením č. 171 schválila realizaci Projektu dobrovolných návratů. Cílem projektu je poskytnout pomoc cizincům, kteří se vinou současné ekonomické situace ocitli bez pracovního uplatnění, chtějí zpět do vlasti a nejsou si schopni tuto cestu sami uhradit. 

Využití projektu dobrovolných návratů cizincům mimo jiné zaručí, že nebudou mít žádný negativní záznam v evidenci a v případě změny ekonomické situace se budou moci zpět do České republiky vrátit. Stejně tak nebude cizincům, kteří využijí této nabídky, zamezen do budoucna vstup do ostatních zemí schengenského prostoru.

Těm, kteří splní podmínky projektu, Česká republika vedle zajištění letu, zaplacení letenky, předodjezdové a tranzitní asistence nabízí i příspěvek 500 EUR na pokrytí nákladů spojených s předčasným odjezdem z České republiky.

Cizinec, který projeví zájem o zařazení do projektu, bude muset splnit několik podmínek. Musí jít o cizince z tzv. třetí země, projekt se tudíž netýká občanů Evropské unie. Předpokladem zároveň je, že cizinec pobývá v České republice legálně, a to za účelem pobytu zaměstnání, podnikání, případně účast v právnické osobě. Do projektu mohou být zařazeni i rodinní příslušníci těchto osob. Podmínkou účasti v projektu je pak i nemožnost pokrýt náklady na cestu zpět z vlastních prostředků, případně za asistence třetí osoby.

Projekt bude zahájen v pondělí 16. února 2009 a bude ukončen po dosažení počtu 2 000 osob, které se do projektu přihlásí, případně nejpozději do 8 měsíců od zahájení.

Do projektu se cizinci mohou registrovat na Inspektorátech cizinecké policie v jednotlivých regionech.

Bližší informace k podmínkám projektu poskytnou speciální informační linky, jedna bude přímo na Ministerstvu vnitra (tel. 974 832 421), druhá pak na pražské kanceláři Mezinárodní organizace pro migraci (tel. 233 370 160).

Základní informace o projektu budou zájemcům poskytovány rovněž prostřednictvím informačních letáků v několika jazykových mutacích - angličtina, bosenština, indonéština, moldavština, mongolština, ruština, ukrajinština či vietnamština. Informační leták byl distribuován na jednotlivé úřady státní správy, mezi nevládní organizace i mezi další organizace, které projevily zájem na spolupráci při řešení celé situace. Informační leták je také ke stažení v přiložených dokumentech níže. Česká republika spolupracuje na celém projektu s Mezinárodní organizací pro migraci, která pro Českou republiku, jako svého člena, organizuje programy dobrovolných návratů již mnoho let.

  

Jana Malíková
tisková mluvčí

  


13. února 2009

vytisknout  e-mailem