Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o základních registrech prošel druhým čtením

Dne 5. 2. 2009 na své 48. schůzi schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tato právní norma bývá také označována za tzv. "střechový zákon", neboť zastřešuje celou problematiku základních registrů. Tedy především otázky jejich fungování, bezpečnosti a vlastního sdílení dat kompetentními úřady.

Cílem tohoto návrhu je změnit dosavadní praxi, kdy občan musí příslušným úřadům opakovaně poskytovat a dokládat své osobní údaje.

Díky tomuto zákonu stoupá reálná šance dostat se v průběhu tohoto volebního období mezi šest nejvyspělejších zemí Evropské unie v oblasti eGovernmentu.

Poslanecká sněmovna dnes vzala za základ dalšího projednávání komplexní pozměňovací návrh předložený výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ministr vnitra ČR Ivan Langer k tomu řekl: "Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je propojit pět norem v jednu tak, aby upravovaly základní definice problematiky a současně jednotlivé registry. Tím dojde nejen ke zrychlení legislativního procesu a zvětšení časového prostoru pro implementaci jednotlivých zákonů, ale domnívám se, že tato vize povede k větší kompaktnosti legislativní úpravy a k větší propojenosti jednotlivých oblastí."
 

Čtyři základní registry

Podle návrhů Ministerstva vnitra budou veškeré potřebné údaje o českých občanech soustředěny ve těchto čtyřech základních registrech:

  • Registr obyvatel (ROB), ve kterém se povedou referenční údaje o občanech ČR a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR.

  • Registr osob (ROS), v němž jsou vedeny referenční údaje všech osob s právní subjektivitou, tj. fyzických a právnických osob, veřejnoprávních osob. Správcem registru bude Český statistický úřad.

  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), ve kterém jsou vedeny referenční údaje o územní identifikaci a katastru nemovitostí. Správcem registru bude Český úřad zeměměřický a katastrální.

  • Registr práv a povinností (RPP), který upravuje vedení referenčních údajů o agendách orgánů veřejné moci a dále reguluje vedení referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění k přístupu k datům v základních registrech nebo v agendových informačních systémech.
     

Zákon ještě stanoví, že propojení základních registrů bude realizováno prostřednictvím informačního systému základních registrů (ISZR), jehož správcem bude nově vytvořený úřad Správa základních registrů. Tento úřad bude spadat pod Ministerstvo vnitra a jeho náplní bude provoz informačního systému základních registrů včetně realizace vazeb mezi registry a agentovými informačními systémy. Bude odpovědný za údaje v základních registrech a jejich zpřístupnění. Údaje obsažené v těchto základních registrech se získávají z agendových informačních systémů, z nichž jsou podle zákonů upravujících vedení příslušného základního registru oprávněni editoři zapisovat údaje do základního registru. V registru pak budou uchovávány pouze aktuální údaje.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem