Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Praze se uskutečnilo neformální zasedání ministrů Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci

Dnes 15. ledna 2009 se v Praze uskutečnilo neformální zasedání ministrů Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci. 

V kongresovém centru se kromě ministrů vnitra členských států jednání účastnili i zástupci Švýcarska, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Chorvatska, Makedonie a Turecka. Ministr vnitra České republiky Ivan Langer předložil k diskusi svým protějškům několik prioritních témat českého předsednictví.

Nejprve se ministři věnovali tématice moderních technologií a bezpečnosti. Moderní technologie se dynamicky vyvíjejí a jsou snadno dostupné i zločincům a teroristům. Není možné připustit, aby zločinecké struktury v tomto ohledu získaly náskok před bezpečnostními orgány. Proto je potřeba využívání moderních technologií na evropské úrovni lépe koordinovat. Členské státy se shodly na evropském přístupu, který musí být charakterizován rovnováhou mezi třemi klíčovými hodnotami: bezpečností, svobodou pohybu a ochranou soukromí. To bude představovat základní politický rámec dalších diskusí na toto téma. České předsednictví hodlá začít inventurou současného stavu využívání moderních technologií v EU. Ministři se shodli na tom, že je nezbytné zajistit aktuální přehled o tom, jak fungují již přijaté instrumenty v praxi, co se osvědčuje, kde naopak spolupráce nestačí a jakým směrem bychom se měli ubírat do budoucna.

Tématu moderních technologií se ministři věnovali i v další diskusi, tentokrát však jejímu využití v oblasti ochrany hranic, řízení migrace a azylové politiky. Členské státy se shodly, že v oblasti migrace, azylu a ochrany hranic stojí před významnými úkoly, k jejichž naplňování lze využít již existující i nově vyvíjené či plánované moderní technologie. České předsednictví bude ve spolupráci s dalšími členskými státy EU a Evropskou komisí usilovat o zjednodušení, zpřehlednění, uspořádání a vzájemné propojení existujících i připravovaných opatření využívajících nejmodernější informační technologie a zajistit tak vyšší efektivitu těchto mechanismů.

V rámci pracovního oběda přednesl ministr vnitra Ivan Langer další velmi významnou problematiku, a to zlepšení mezinárodní ochrany dětí. Členské státy se shodly na potřebě zlepšit spolupráci v ochraně dětí, zvláště v oblasti boje proti dětské pornografii a dalším nelegálním aktivitám na Internetu. České předsednictví předalo Evropské komisi informaci o registraci nové evropské domény www.alertchild.eu pro výměnu informací o systémech včasného varování o hledaných dětech, tzv. systémech Child Alert. Ministři se v rámci této debaty také shodli, že by se mělo zlepšit využívání Schengenského informačního systému při pátrání po pohřešovaných dětech a že by se měla prohloubit policejní spolupráce proti nelegálnímu obsahu na Internetu a proti kriminalitě páchané na dětech prostřednictvím Internetu.

Na odpoledním jednání projednávali ministři problematiku vývoje Schengenského informačního systému druhé generace. Dnešní jednání mělo klíčový význam. "Před malou chvílí jsme se spolu se všemi ministry ostatních států EU a Schengenu zabývali současnou situací ve vývoji SIS II a shodli jsme se, že projekt se skutečně nachází v krizi, kterou je třeba okamžitě řešit. České předsednictví si vyvedení projektu z krize stanovilo jako jednu ze svých priorit a učiní pro tento projekt maximum tak, aby ho oživilo a mohlo jej předat švédskému předsednictví ve zdravém stavu", uvedl na tiskové konferenci ministr vnitra Ivan Langer. Ministři podpořili plán českého předsednictví, který sestává ze souborů řady vzájemně provázaných opatření. Jeho součástí je kromě oživení současného projektu také příprava záložního řešení. Definitivní rozhodnutí o směřování SIS bude přijato nejpozději v červnu 2009. Schengenský informační systém je jedním z nejdůležitějších nástrojů spolupráce států, které zrušily kontrolu na vnitřních hranicích a jeho modernizaci a obohacení o nové funkcionality pociťuje České předsednictví jako otázku zásadního významu.

Ministr vnitra Ivan Langer pak na závěrečné tiskové konferenci zhodnotil velmi kladně celé jednání a vyjádřil svou spokojenost nad dosaženými výsledky.

  

Mgr. Markéta Matlochová
tisková mluvčí pro CZ PRES

  


15. ledna 2009

vytisknout  e-mailem