Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vznik nové obce Želechovice nad Dřevnicí

1. ledna 2009 vznikla oddělením od Statutárního města Zlín nová obec Želechovice nad Dřevnicí. Vůle občanů osamostatnit se vzešla z místního referenda. To proběhlo 17. května 2008 a dostavilo se k němu 83,3 % oprávněných voličů. S osamostatněním souhlasilo 93,5 % účastníků místního referenda. 

 

Volby do zastupitelstva nově vzniklé obce vyhlásil ministr vnitra na 10. ledna 2009. Volby ve stanovený termín proběhly a bylo zvoleno celkem 11 členů zastupitelstva obce. Z 1 627 oprávněných voličů se k volbám dostavilo celkem 1 135 občanů, tj. 69,8 %. Do nového zastupitelstva bylo zvoleno 7 členů volební strany "Nezávislí starostové pro kraj" a 4 ze strany "Spojení demokraté – Sdružení nezávislých".

Na den 12. ledna 2009 svolal odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra veřejné setkání s občany nově vzniklé obce Želechovice nad Dřevnicí se současným správcem obce jmenovaným ministrem vnitra, kterého se účastnilo cca 100 místních. Na tomto setkání byly občanům přiblíženy podstatné záležitosti se vznikem nové obce spojené. Správce obce krátce pohovořil o postavení obce, o právních předpisem (předně o obecně závazných vyhláškách) a o dosavadním zabezpečení chodu obce včetně seznámení občanů se zajištěnými službami. Občané byli upozorněni též na své povinnosti – předně na nutnost výměny občanského průkazu do konce února tohoto roku.

Zástupce Ministerstva vnitra pak přítomným občanům podrobně ozřejmil jejich práva vyplývající z § 16 zákona o obcích, dále pak vysvětlil samostatnou působnost obce včetně postavení a pravomocí zastupitelstva ve vztahu ke starostovi, který bude vykonávat převážnou většinu pravomocí rady obce, jež se v obci volit nebude. Nebyla opomenuta ani úprava hospodaření s majetkem obce včetně některých povinností orgánů obce v souvislosti s nakládáním s majetkem související. Byla připomenuta i politická odpovědnost nově zvolených členů zastupitelstva vůči svým voličům s upozorněním, že řádné volby do zastupitelstva obce budou již v říjnu 2010.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí se předpokládá koncem ledna 2009.

  

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

  

vytisknout  e-mailem