Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra předložil vládě zákon o základních registrech

Vláda dnes projednala návrh zákona o základních registrech. Ten stanovuje základní principy fungování základních registrů a zároveň stanoví vznik uvedených základních registrů. 

 

"Dnešním dnem vstoupil schválením mozku eGona projekt reformy veřejné správy a eGovernmentu na vládní úrovni do své finální legislativní fáze. Cílem tohoto návrhu je změnit dosavadní praxi. Předložený zákon nutí úřady, aby spolu navzájem komunikovaly. Občané tak budou zbaveni povinnosti údaje o sobě opakovaně poskytovat a dokládat. Díky tomu máme reálnou šanci se v průběhu tohoto volebního období dostat mezi šest nejvyspělejších zemí EU v oblasti eGovernmentu," uvedl ministr vnitra Ivan Langer.

Schváleny byly zákony o čtyřech základních registrech:

  • Registr obyvatel, ve kterém se povedou referenční údaje o občanech ČR a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR.

  • Registr osob, předložený ministrem vnitra a předsedou Českého statistického úřadu, bude obsahovat údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Návrh zákona rovněž upravuje problematiku identifikačního čísla osoby a identifikačního čísla provozovny. Správcem registru bude Český statistický úřad.

  • Registr práv a povinností, který upravuje vedení referenčních údajů o agendách orgánů veřejné moci a dále reguluje vedení referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění k přístupu k datům vedených v základních registrech nebo v agendových informačních systémech.

  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, předložený ministrem vnitra a předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, povede referenční údaje o územních prvcích a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách. Správcem tohoto registru bude Český úřad zeměměřický a katastrální.
     

V návaznosti na navrhované zákony o základních registrech ministr vnitra předložil novelu zákona o občanských průkazech. Zákon zavádí tzv. elektronický občanský průkaz. Jeho cílem je umožnění vydávání občanských průkazů s novými funkcionalitami. Občanské průkazy bude možné použít pro elektronickou komunikaci se základními registry a dalšími informačními systémy veřejné správy. Sníží se také rozsah zapisovaných údajů do občanského průkazu.

Součástí navrhovaných změn byla mimo jiné i novela zákona o evidenci obyvatel. Ta nahradí dosavadní systém nejednotných a často duplicitních databází různých úřadů. Údaje uvedené v registrech budou úředníci automaticky považovat za správné a platné. Odstraní se tak vznik duplicit, neúplných zápisů.

Zákony by měly nabýt účinnosti 1. července 2010.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem