Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V roce 2009 čeká na motoristy mnoho nových a důležitých povinností

Informace o některých změnách v povinnostech řidičů při provozu na pozemních komunikacích 

Co dělat po dopravní nehodě

Dopravní nehoda (DN) je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla. Jako taková představuje pro její aktéry většinou otřesný zážitek s vysokým psychickým vypětím, které leckdy pramení z faktu, že ne každý účastník silničního provozu ví, jak nejlépe má postupovat, pokud k takové situaci dojde.

Prvním lednem letošního roku se v otázkách ohlašovací povinnosti u DN mnohé změnilo. Účinná je totiž novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb.

Policii ČR nebudeme již k dopravní nehodě volat v následujících případech:

  • Škoda na některém z vozidel (škody na vozidlech se nesčítají!) včetně přepravovaných věcí nebude zjevně převyšovat limit 100 000 Kč.
  • Nedojde ke škodě - a to v jakékoli výši - na majetku třetí osoby  (např. k poškození zaparkovaného vozidla, na přilehlé nemovitosti apod.).
  • Při DN nedojde k žádnému zranění či dokonce úmrtí.
  • Nedojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značka, svodidla).
  • Nedojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup pro telekomunikační potřeby či pro přenos silového napájení, přejezdové zabezpečovací zařízení) nebo životního prostředí (únik provozních kapalin z vozidla).
  • Pokud po DN budeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu na pozemní komunikaci.
     

V praxi to pro řidiče znamená, že při DN budou sami muset poznat, o jak velkou škodu jde. A nevolat policisty k havárii, kde není jejich účast nutná.

Převratnou změnou je i to, že policii není nutné volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, jiného člena rodiny), ale jehož řidič měl na nehodě účast.

Důležitou povinností však ze strany zúčastněných řidičů je, že si vzájemně prokáží totožnost a vyplní a zároveň souhlasným podpisem stvrdí, kdo DN zavinil. Zákon sice nestanovuje formu, ale obsah všech důležitých položek, které odpovídají tiskopisu s názvem "Záznam o dopravní nehodě" (jinak nazývaný "euroformulář"). Pokud by některý z aktérů nehody odmítal tento doklad vyplnit nebo nechtěl druhému účastníku ukázat občanský průkaz či řidičský průkaz, pak je na místě policii zavolat, neboť odepřením sepsat záznam o nehodě se účastník DN dopustí přestupku.

Z uvedeného vyplývá, jak je důležité vozit s sebou zmíněný doklad o průběhu DN - euroformulář. Ten získáte buď od své pojišťovny, u níž máte vedené povinné ručení anebo je možné ho stáhnout z webových stránek pojišťoven. Lepší je však si formulář vyzvednout v pojišťovně, protože jako originál je průklepový, se dvěma kopiemi. Některé pojišťovny nabízejí dokonce tři kopie, každou v jiném světovém jazyce. Kopie jsou určeny pro účastníky DN, originál je pro pojišťovnu k vyřízení škody. Při vyplňování formuláře si dávejte pozor zejména na vyplnění v bodů 5, 8, 9 a 15. Důležité je také zajištění svědků v případech, kdy se názor účastníků DN na její zavinění liší. Vhodným doplněním formuláře DN je fotodokumentace místa nehody.

Škodu uplatňuje ten, který DN způsobil. Při oznámení nehody své pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, který přijde ohodnotit výši škody na autě. Pokud je vinna oboustranná, budou škodu likvidovat pojišťovny obou účastníků. Pro ohlášení škodní události budete potřebovat číslo své pojistné smlouvy, údaje o účastnících DN, osvědčení o technické způsobilosti vozidla (OTP) a řidičský průkaz.

Pokud výši škody špatně odhadnete a zavoláte policii v domnění, že jde o škodu vyšší než stanovený limit 100 000 Kč, zbytečný výjezd policie nebudete hradit.

V případě DN v zahraničí můžete využít služeb některé z kanceláří v zemi, kde došlo k nehodě. Jejich adresy a telefonní čísla jsou uvedeny na zadní straně zelené karty. Při nehodě na území ČR zaviněné cizím státním příslušníkem kontaktujte přímo pojišťovnu, u které je tento cizí státní příslušník pojištěn, pokud nemáte sjednáno havarijní pojištění.

  


9. ledna 2009

vytisknout  e-mailem