Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vznik obce Želechovice nad Dřevnicí a působnosti správce obce

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje vznikla dne 1. ledna 2009 oddělením od statutárního města Zlína samostatná obec Želechovice nad Dřevnicí. Do ustavení orgánů nové obce bude její správu vykonávat správce obce, jmenovaný z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra. Činnost správce obce je činností omezenou, zaměřenou výlučně na zajištění základního fungování obce v mezidobí do ustavení řádných obecních orgánů, nikoli jejich plnohodnotné nahrazení. 

Správce obce po svém jmenování zabezpečil nezbytné činnosti související se správou obce, zejména zajistil přidělení identifikačního čísla, zřízení bankovního účtu a registraci na finančním úřadě. Správce dále uzavřel smlouvy na služby (odvod komunálního odpadu, úklid, MHD, provoz školy a školky apod.), zřídil úřední desku a jejím prostřednictvím informoval občany Želechovic o jejich povinnostech souvisejících s nově vzniklou obcí (např. výměna občanských průkazů).

Občané nově vzniklé obce budou o otázkách spojených se vznikem nové obce, postavením správce obce, jeho oprávnění a působnosti informování na setkání s občany, které se uskuteční v pondělí 12. ledna 2009.

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v sobotu 10. ledna 2009. Pokud nebude jejich výsledek soudně zpochybněn, uskuteční se ustavující zasedání nového zastupitelstva koncem ledna. Na tomto zasedání bude zvolen starosta a správce obce ukončí svou funkci.

Výkon správních agend je zajišťován Magistrátem města Zlína. Správce obce poskytuje magistrátu při výkonu těchto agend na území Želechovic nezbytnou součinnost.

  


8. ledna 2009

vytisknout  e-mailem