Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V roce 2007 klesl počet odposlechů téměř o 30%

Dne 9. července 2008 se uskutečnila tisková konference po zasedání vlády, na němž byla předložena k projednání Analýza úkonů dle § 88 odst. 1, 2 a § 158d odst. 2, 3, 6 trestního řádu za rok 2007, týkající se odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí. 

 

Prezentovaná problematika je velice citlivou záležitostí, která na jedné straně významně napomáhá v boji s nejzávažnější trestnou činností, zároveň však představuje velmi zásadní prolomení základních práv a svobod člověka. Proto je nezbytné tyto úkony podrobit co nejdůslednější kontrole. Ministr vnitra Ivan Langer řekl: "Jsem přesvědčen, že jsme udělali krok vpřed pro posílení důvěryhodnosti orgánů činných v trestním řízení. První analýza podle nové metodiky ukázala, že počet odposlechů v roce 2007 oproti roku 2006 klesl o téměř 30%. To je velmi výrazný pokles. Kromě kompletní nové metodiky zpracování analýzy byly zavedeny velmi důsledné vnější i vnitřní kontrolní mechanismy pro zacházení s těmito materiály. Skupina lidí, která se touto problematikou zabývala, odvedla obrovský kus práce."
 

Analýza je rozčleněna do pěti hlavních oblastí

Kromě úvodu a závěru jsou to:

  • Metodika zpracování (popisuje metodiku zpracování analýzy a princip a postup sběru údajů včetně identifikování problematických oblastí při sběru dat, obsahuje také srovnání s analýzou za rok 2006);
  • Rozbor současného stavu (obsahuje informace o právní i interní úpravě platné v roce 2007, o postupu oprávněných subjektů při využívání úkonů včetně podmínek jejich nasazení, o kontrolních mechanismech a informace o ochraně a bezpečnosti informací při využívání úkonů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí);
  • Statistické vyhodnocení (obsahuje zpracování trestné činnosti a nasazování úkonů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí u Policie ČR a Inspekce ministra vnitra, včetně rozboru využívání těchto institutů na jednotlivé druhy trestné činnosti a vyhodnocení efektivity jejich využívání. U ostatních orgánů činných v trestním řízení jsou uvedeny pouze souhrnné statistické údaje).
     

Cílem analýzy je nejen zpracování statistického vyhodnocení úkonů za rok 2007, které bude sloužit jako materiál pro srovnání s analýzami vytvořenými v průběhu let minulých i budoucích. Záměrem je též poskytnout základní informace o právní i interní úpravě v oblasti využívání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí, včetně popisu postupu při jejich využívání, popisu kontrolních mechanismů a ochrany a bezpečnosti informací. Popsán a vyhodnocen je také současný princip sběru dat pro analýzu, který v rámci Policie ČR a Inspekce MV zajišťuje nově vytvořený informační systém zhotovený pro tento účel.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem