Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Prst ukazující na podklady

Metodický pokyn nejvyššího státního tajemníka č. 1/2023, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení

Dne 9. ledna 2023 byl zveřejněn metodický pokyn nejvyššího státního tajemníka č. 1/2023, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení. 

Chodba

Upozornění na novelu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Dnem 1. ledna 2023 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 464/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších ... 

Puzzle

Upozornění na novelu vyhlášky č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Dnem 1. ledna 2023 nabývá účinnosti vyhláška č. 461/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů. 

Modré bubliny

Novela služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví postup při zřizování zkušebních komisí, s účinností od 1. března 2023

Byl zveřejněn nový služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4 ze dne 22. prosince 2022, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kter... 

Prst ukazující na podklady

Dnem 1. ledna 2023 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Upozornění na novou vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně... 

Potřesení si rukou

Upozornění na novou vyhlášku č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, s účinností od 1. ledna 2023

Dnem 1. ledna 2023 nabývá účinnosti vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, která nahrazuje vyhlášku č. 430/200... 

Setkání a podání ruky

Nabídka studia na College of Europe pro akademický rok 2023-2024

Sekce pro státní službu informuje o možnosti studia na prestižní evropské instituci College of Europe v Bruggách či v Natolinu v akademickém roce 2023/2024 a také o možnosti poskytnutí vládního stipen... 

Brýle na svazku papíru

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2022, o údajích zveřejňovaných v rámci výběrových řízení

Byl zveřejněn nový služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3 ze dne 20. prosince 2022, o údajích zveřejňovaných v rámci výběrových řízení. 

Modré bubliny

Upravené stanovisko týkající se postavení představených po novele zákona o státní službě účinné k 1. 1. 2023

Sekce pro státní službu upravila stanovisko k postavení představených po novele zákona o státní službě účinné k 1. 1. 2023. Důvodem pro úpravu je skutečnost, že bod 4 přechodných ustanovení připouští... 

paragraf.jpg

Metodický pokyn 1/2020 - aktualizace k 1. lednu 2023

Aktualizace metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2020, kterým se stanoví podrobnosti ke skončení služebního poměru 

 

Stránkování: Počet: 227 / 23 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23 |

vytisknout  e-mailem