Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky, jež souvisí s bezvízovým programem Spojených států amerických ve vztahu k České republice 

 • Bezvízový program
 • Obecné informace o ESTA (elektronický systém cestovní registrace)
 • ESTA a ochrana osobních údajů
 • Kdo je povinen žádat o registraci ESTA?
 • Harmonogram zavádění systému ESTA
 • Jak žádat o registraci ESTA
 • Aktualizace údajů ESTA
 • ESTA a formulář I-94W
 • ESTA a americká víza
 • Zamítnutí registrace ESTA

Bezvízový program

Bezvízový program

 • Co je bezvízový program (Visa Waiver Program)?
  Bezvízový program, který je spravován Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost, umožňuje cestovat způsobilým občanům daných zemí do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víza. Další informace, týkající se bezvízového programu, je možné získat např. na stránkách bezvízového programu Customs and Border Protection of the U. S. A.
   
 • Které země jsou na seznamu účastníků bezvízového programu?
  V současnosti jsou na seznamu účastníků bezvízového programu občané těchto zemí:
  Andorra, Austrálie, Belgie, Brunej, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, San Marino, Singapur, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
   
 • Jaký typ cestovního dokladu je potřebný k cestování v rámci bezvízového programu?
  Cestování v rámci bezvízového programu je určeno pouze pro cestující, kteří vlastní pas se specifickými bezpečnostními prvky. Všichni, kteří cestují v rámci bezvízového programu, musí vlastnit pas obsahující alespoň čtecí zónu. Navíc s vydáním cestovního pasu souvisí další požadavky na cestující z následujících zemí:
  • Česká republika, Estonsko, Madarsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Malta, Slovensko, pas musí mít integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce pasu (e-pas). 
  • Požadavky na cestující z dalších zemí začleněných do bezvízového programu:
   • Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený před 26. říjnem 2006: pas musí mít také integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce pasu (e-pas).
   • Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený mezi 26. říjnem 2005 a 25.říjnem 2006: pas musí mít digitální fotografii umístěnou na datové stránce nebo integrovaný čip obsahující informace uvedené na datové stránce.
   • Pas se strojově čitelnou zónou vydaný nebo obnovený/prodloužený před 26. říjnem 2005: bez dalších požadavků.

Pro více informací ohledně cestovních dokladů navštivte Visa Waiver Program Traveler Guide a Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) na těchto webových stránkách: www.cbp.gov

Obecné informace o ESTA (elektronický systém cestovní registrace)

Obecné informace o ESTA (elektronický systém cestovní registrace)

 • Co je elektronický systém pro cestovní registraci (ESTA, Electronic system of Travel Authorization)?
  ESTA je elektronický systém, který zkoumá, zda je návštěvník způsobilý ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu a zda nepředstavuje hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní riziko. Na základě vyplnění žádosti o autorizaci ESTA, je cestující informován o jeho nebo její způsobilosti k vycestování do Spojených států v ramci bezvízového programu.
 • Proč je registrace systémem ESTA povinná pro cestujícího ze země bezvízového styku?
  Nedávno schválený dodatek Oddílu 217c amerického Zákona o přistěhovalectví a občanství pověřuje Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (DHS), aby zavedlo elektronický systém registrace cest a další opatření pro zvýšení bezpečnosti bezvízového styku. Zahraniční návštěvníci jsou již důvěrně obeznámeni s bezpečnostními opatřeními, která jsou nezbytná k ochraně cestujících a posádky. ESTA přidává další stupeň zabezpečení, který dovoluje DHS v předstihu určit, jestli je cestující způsobilý ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu a zda tato osoba nepředstavuje hrozbu trestního stíhání nebo bezpečnostní riziko.
 • Je ESTA vízum?
  Ne. Cestovní registrace ESTA není vízum. Nesplňuje zákonné ani regulační požadavky a nemůže sloužit místo amerického víza, které je vyžadováno zákony USA. Jednotlivci, kteří už mají platné vízum, budou mít nadále možnost cestovat do USA za účelem, pro které jim bylo vízum vydáno. Cestující s platným vízem nemusí žádat o registraci ESTA.
 • Kterým zákonem se ESTA řídí?
  Program ESTA vyžaduje Oddíl 217c Zákona o přistěhovalectví a občanství, který je dodatkem Oddílu 711 „Zákona o prováděcích doporučeních komise k 11. září z roku 2007“ (9/11 Act). Tato legislativa ukládá Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost USA (DHS), aby vytvořilo a zavedlo automatizovaný systém, na jehož základě lze před vstupem do země určit, jestli je cestující způsobilý ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu a zda tato osoba nepředstavuje hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní riziko.
 • Jak sníží systém ESTA bezpečnostní rizika bezvízového programu?
  Systém ESTA napomůže snížení bezpečnostních rizik bezvízového programu, neboť ještě předtím, než cestující nastoupí na palubu, bude moci Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost určit, zda je dotyčný oprávněn cestovat v rámci bezvízového programu, jestli jeho cesta není v rozporu se zákonem a zda neohrozí bezpečnost.
  ESTA eliminuje známé nedostatky bezvízového programu formou přídavné kontroly, která napomůže zaměstnancům ministerstva identifikovat nebezpečné cestující již v první fázi.
 • Používají podobný systém pro přijíždějící cestující také jiné země?
  Podobný systém elektronické cestovní registrace využívá také australská vláda. Cestující, kteří míří do Austrálie, musí vyplnit elektronickou žádost na webových stránkách elektronické cestovní registrace (Electronic Travel Authority).

ESTA a ochrana osobních údajů

ESTA a ochrana osobních údajů

 •  Jakým způsobem zabezpečí americká vláda důvěrná data v systému ESTA a kdo bude mít do databáze přístup?
  Data zadaná do systému ESTA prostřednictvím elektronické žádosti budou podléhat stejnému stupni ochrany důvěrných dat, jako je tomu u jiných programů pro kontrolu cestujících. Přístup k informacím bude omezen a umožněn pouze specializovaným pracovníkům.
 • Jak dlouho budou data v systému ESTA uložena?
  Data budou aktivní po dobu platnosti registrace ESTA, tj. dva roky, nebo do konce platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost poté získá tyto informace na dobu jednoho roku. Po jeho uplynutí budou data přesunuta na dvanáct let do archivu, aby bylo možné dohledat informace, které se budou vztahovat k porušení zákona, národní bezpečnosti a v případech vyšetřování. Jakmile budou data zarchivována, počet osob, které budou mít k databázi přístup, se omezí na minimum. Uchování dat je v souladu jak s úřadem CBP, který dohlíží nad hranicemi, tak i s misí CBP pro ochranu hranic stanovenou Kongresem. Údaje spojené s aktivními záznamy o porušení zákona, záznamy CBP o protizákonných aktivitách a/nebo vyšetřování či takové případy jako zamítnuté žádosti ESTA zůstávají přístupné po dobu trvání zákona, ke kterému se vztahují.
  Údaje na žádosti ESTA nahradí formulář I-94W. V případech, kde je použit systém ESTA namísto formuláře I-94W, bude s údaji zacházeno dle pravidel platných pro I-94W, tj. doba uchování dat bude 75 let.
 • Bude mít k údajům Ministerstva pro vnitřní bezpečnost přístup ještě někdo další?
  Informace, které cestující poskytnou v rámci elektronického systému pro cestovní registraci, mohou být v souladu s česko-americkým memorandem o porozumění předány konzulárnímu oddělení amerického ministerstva zahraničí, které je bude moci použít při posouzení toho, zda neúspěšnému žadateli o cestovní registraci vystavit vízum.
  Údaje ze systému ESTA navíc prostřednictvím rozvinutého informačního systému o cestujících (APIS/APIS Quick) obdrží letecké společnosti.
  K informacím budou mít přístup příslušné federální, místní a zahraniční úřady nebo multilaterální vládní organizace, které schvalují nebo dbají na dodržování zákonů, pravidel, předpisů, řádů nebo licencí a také ty, které mají na starosti vyšetřování nebo stíhání osob kvůli jejich porušení. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost bude moci informace předat také v případě, pokud bude mít za to, že tím přispěje k dodržování zákonů. Ministerstvo navíc umožní přístup k informacím v případě, že to bude v souladu s bojem proti terorismu nebo se sběrem dat v souvislosti s národní nebo mezinárodní bezpečností nebo mezinárodním zločinem. Veškeré předávání informací bude důsledně v souladu s právní úpravou obdobnou zákonu o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na stránkách Ministerstva pro vnitřní bezpečnost.
 • Využívá Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost údaje uvedené v žádosti ještě k jiným účelům než je zjišťování způsobilosti cestovat v rámci bezvízového programu?
  Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost používá údaje uvedené v žádosti k prověřování jednotlivců, dříve než jim je udělen souhlas k vycestovýání do Spojených států v rámci bezvízového programu. Informace identifikující podezřelé nebo osoby porušující zákony a jiné podezřelé osoby, budou poskytnuty příslušným soudním orgánům, národní bezpečnosti a/nebo protiteroristickým organizacím.

Kdo je povinen žádat o registraci ESTA?

Kdo je povinen žádat o registraci ESTA?

 • Pro koho je elektronická registrace cesty prostřednictvím systému ESTA povinná?
  Registrace cesty systémem ESTA před vstupem na palubu letadla nebo lodě je povinná pro všechny občany zemí bezvízového styku, kteří plánují cestovat to Spojených států v rámci bezvízového styku na krátkou služební nebo turistickou cestu. Děti cestující s rodiči nebo samostatně musí získat samostatné povolení přes systém ESTA na svůj vlastní biometrický pas. K podání žádosti ESTA ve prospěch cestujícího ze země bezvízového styku jsou oprávněné i třetí osoby, např. příbuzní nebo cestovní delegáti.
 • Potřebují občané ze zemí s bezvízovým stykem s USA, kteří přes Spojené státy pouze tranzitují, registraci ESTA?
  Ano. Cestující ze zemí, které jsou součástí bezvízového programu potřebují k tranzitu přes Spojené státy buď cestovní registraci ESTA nebo platné vízum. Pokud cestující plánuje cestu přes Spojené státy směrem do jiné země, měl by při vyplňování žádosti ESTA uvést tento fakt slovy ”tranzit” a vyplnit jeho nebo její cílovou destinaci do kolonky, kde se vyplňuje adresa žadatele po dobu pobytu ve Spojených státech.
 • Potřebují občané Bermud, Kanady, Mrshallských ostrovu, Mikronésie žádat o povolení ESTA?
  Ne. ESTA se vyžaduje pouze od občanů zemí, které jsou součastí bezvízového programu.
   

Harmonogram zavádění systému ESTA

Zavedení ESTA registrace v časovém přehledu

 • Od kterého dne jsou cestující povinni vyplňovat povolení k vycestování ESTA?
  Ode dne 12. ledna 2009 všichni cestující ze zemí, které jsou členy bezvízového programu musí před cestou obdržet povolení k vycestování prostřednictí registrace ESTA.
 • Kdy může cestující zažádat o povolení k cestě do USA prostřednictvím ESTA registrace?
  Žádosti mohou být v rámci bezvízového programu podány kdykoliv před cestou, nejlépe ale hned, jakmile jsou známy cestovní plány. Cestující mohou vyplnit žádost o cestovní registraci ESTA na webových stránkách: https://esta.cbp.dhs.gov
 • Co se stane, když cestující ze zemí bezvízového styku poletí do Spojených států a nebudou mít schválenou povinnou ESTA registraci?
  Cestujícím ze zemí bezvízového styku, kteří letí do Spojených států a nemají schválenou povinnou ESTA registraci bude pravděpodobně odmítnut vstup do letadla, dojde ke zdržení odbavovacího procesu nebo jim nebude povolen vstup na území Spojených států.
 • Potřebují cestující ze zemí bezvízového styku přijíždějící do USA ze zemí, které nejsou součástí bezvízového programu, ESTA registraci?
  Všichni cestující ze zemí bezvízového styku směřující do USA letadlem či lodí, bez ohledu na jejich zemi původu nebo místo nalodění či vstupu do letadla, musí mít schválenou ESTA registraci.
 • Je méně než 72 hodin do mého letu do Spojených států a teprve nyní jsem se dozvěděl o povinnosti registrace ESTA. Co mám dělat?
  Přestože DHS doporučuje o autorizaci ESTA požádat nejpozději 72 hodin před odletem, je možné zažádat o registraci kdykoli před cestou. Odpověď se většinou zobrazí do několika vteřin.
 • Co se stane, když cestující ze zemí bezvízového styku cestují bez odsouhlasené ESTA registrace po 20.lednu? Bude jim odmítnut vstup do letadla? Povolí CBP vstup na území Spojených států v naléhavých případech?
  Cestujícím ze zemí bezvízového styku, kteří letí do Spojených států a nemají schválenou povinnou ESTA registraci bude ode dne 20. ledna pravděpodobně odmítnut vstup do letadla. CBP bude řešit každý naléhavý případ zvlášť.
 • Budou počínaje dnem 20. ledna letecké společnosti oprávněny odmítat vstup do letadla?
  Od 20. ledna mohou letecké společnosti odmítnout vstup do letadla cestujícím ze zemí bezvízovového styku, pokud nebudou mít schválenou ESTA registraci.

Jak žádat o registraci ESTA

Jak žádat o registraci ESTA

 • Jak si mohu o autorizaci ESTA požádat?
  Pro systém ESTA je zavedena webová stránka https://esta.cbp.dhs.gov/, na které cestující dle instrukcí zodpoví otázky a podá žádost o autorizaci cesty. Cestující nebudou moci podat žádost o ESTA před vstupem na území USA, na ambasade nebo konzulátě.
 • Jsou tyto webové stránky bezpečné?
  Ano. Webové stránky jsou provozovány vládou Spojených států za použití technologie, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým informacím. Informace zadané žadatelem na webových stránkách ESTA budou pod stejnými přísnými opatřeními, jaké byly zavedeny u podobných programů sloužících k prověřování cestujících dle amerických zákonů a předpisů, včetně Federálního zákona o informační bezpečnosti. Přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné osoby.
 • Pokud mi bude cesta přes tento systém odsouhlasena, znamená to, že mohu vstoupit na území Spojených států?
  Ne bezpodmínečně. Toto schválení pouze opravňuje cestující vstoupit na palubu letadla za účelem cesty do Spojených států v rámci bezvízového styku. Stejně jako platné vízum nezaručuje vstup do Spojených států, tak ani odsouhlasení systémem ESTA neznamená povolení ke vstupu. Toto povolení vydávají pouze pracovníci Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection/CBP) v místě vstupu do Spojených států.
 • Mohou občané z bezvízových zemí vlastnící více než jeden pas cestovat s pasem, který nebyl použit při podávání žádosti ESTA?
  Ne. Každý VWP cestující musí mít ESTA registraci s číslem pasu, se kterým bude do Spojených států cestovat. Pokud cestující obdrží nový pas, který bude chtít použít k cestě, musí si k tomuto pasu vyřídit novou registraci ESTA.
 • Můj cestovní pas byl vydán v cizině. Jak mám odpovědět na otázku ”místo vydání cestovního dokladu”?
  Žadatel by měl uvést zemi jeho národnosti, nikoli zemi, kde byl pas vydán. Například, vlastníte-li japonský pas vydaný v USA, vyplňte v žádosti ’Japonsko’.
 • Jak dlouho před cestou si mám o autorizaci ESTA žádat?
  K usnadnění procesu autorizace DHS doporučuje registrovat se v systému nejpozději 72 hodin před cestou. Nicméně žádosti mohou být v rámci bezvízového programu podány kdykoliv před cestou do Spojených států. Cestující ze zemí bezvízového styku nemusí mít před zažádáním o autorizaci žádné konkrétní cestovní plány. Každá odsouhlasená žádost ESTA je platná dva roky nebo do vypršení platnosti pasu, pokud se tak stane dříve.
  Cestujícím je doporučeno si o autorizaci ESTA požádat na webových stránkách hned, jakmile začnou cestu do Spojených států plánovat. Pokud se žadatelova adresa nebo itinerář cesty změní až po odsouhlasení žádosti, je možné ji jednoduše aktualizovat na webových stránkách ESTA. Cestující, kterým nebude žádost vyřízena, nemusí být vpuštěni na palubu letadla, může jim být například pozdrženo zpracování nebo zamítnut vstup do Spojených států.
 • Co se stane poté, co žadatel podá žádost a jak dlouho autorizace systémem ESTA trvá?
  Jakmile cestující vyplní a podá žádost on-line, bude zkontrolována příslušnými databázemi. Ve většině případů ESTA okamžitě vydá rozhodnutí o způsobilosti cestujícího.
  Žádatel obdrží jednu ze tří odpovědí:
  1. Odsouhlasena: Žadatelé mohou vycestovat do Spojených států.
  2. Čekající na projednání: Žadatelé budou muset vyčkat na vydání konečného rozhodnutí dalších 72 hodin.
  3. Neodsouhlasena: Žadatelé, kterým bude žádost zamítnuta, budou odkázáni na webové stránky, kde získají informace, jak žádat o víza.
 • Jak dlouho bude cestovní povolení vydané systémem ESTA platné?
  Každá žádost odsouhlasená systémem ESTA bude platná po dobu dvou let, během kterých může žadatel vycestovat do Spojených států opakovaně, aniž aby žádal o další povolení. Cestujícím, kterým bude žádost odsouhlasena, ale jejich pas vyprší dříve než za dva roky, bude vydáno povolení ESTA pouze do doby platnosti pasu.
  Nová cestovní autorizace je nutná v případech, pokud byl cestujícímu vystaven nový pas, v případě změny jména, občanství, pohlaví a došlo-li ke změnám u odpovědí na ”ano-ne” otázky.
 • Bude za žádost ESTA nějaký poplatek?
  Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost nebude zpočátku vybírat žádný poplatek. Pokud bude později poplatek zaveden, bude vybírán na základě amerického legislativního procesu.
  Podání žádosti o ESTA registraci je v současné době zdarma. Přesto některé nestátní organizace účtují poplatek za pomoc s vyplňováním žádosti. Vedle toho, americké zákony autorizující ESTA registraci opravňují poplatek za službu k pokrytí administrativních nákladů. DHS očekává v blízké době zavedení menšího poplatku k udržování ESTA bezvízového programu. Výše poplatku nebyla ještě stanovena, bude to ale minimální částka.
 • Bude poplatek za registraci ESTA 10 USD?
  Podání žádosti o ESTA registraci je v současné době zdarma. Americký kongres však zvažuje zákon “Travel promotion Act” (TPA), na jehož základě se bude účtovat poplatek od VWP cestujících na podporu cestování do Spojených států v rámci bezvízového programu.
 • Viděl jsem některé webové stránky, které pomáhají cestujícím s jejich ESTA žádostmi. Existují nějaké výhody, pokud využiji služeb těchto webových stránek?
  Ne. Využití těchto služeb při žádosti o cestovní registraci nemá žádný vliv na proces vyřizování registrace, ani na její urychlené zpracování. Cestující by si měli být vědomi, že tyto agentury na svých webových stránkách účtují poplatky za poskytnutí informací o registraci ESTA a za odeslání žádosti jménem žadatele. Podobné agentury nemají s ambasádou ani s DHS nebo s vládou Spojených států nic společného. Americká vláda za informace, žádost nebo získání cestovní registrace prostřednictvím webových stránek ESTA nic neúčtuje.
 • Může cestující žádat o ESTA registraci bez konkrétního cestovní plánu, pokud bude chtít cestovat během krátké doby?
  Ano. Není nutné mít konkrétní plány k cestě do USA před podáním žádosti o registraci ESTA. Pokud cílová adresa není v okamžiku vyplňování ESTA registrace známa, měl by cestující vyplnit jméno hotelu nebo přibližné místo, které hodlá v USA navštívit. Tyto informace lze aktualizovat, jakmile jsou cestovní plány ujasněné. Adresa cílové destinace nebo plán cesty se však již nemusí upřesňovat, pokud se tyto informace změní poté, co je registrace ESTA již schválena. DHS doporučuje požádat o autorizaci ESTA hned, jakmile žadatel začne cestu do Spojených států plánovat. Nicméně systém ESTA se bude snažit vyhovět i cestujícím, kteří požádali na poslední chvíli nebo musí do Spojených států vycestovat urgentně.
 • Jak zařídit registraci ESTA, nemá-li žadatel přístup na internet?
  Žádost o cestovní registraci může podat v zastoupení žadatele i jiná osoba, např.rodinný příslušník nebo zástupce cestovní agentury. Cestující je však podle zákona odpovědný za odpovědi uvedené na žádosti.
 • Jaké informace budu potřebovat k vyplnění žádosti o autorizaci systémem ESTA?
  Cestující musí poskytnout v angličtině tyto údaje: jméno, datum narození a pasové informace. Číslo letu a adresa pobytu ve Spojených státech jsou informace dobrovolné. Cestující však bude muset zodpovědět dotazy, týkající se nakažlivých chorob, případného trestního stíhání a mimo jiné i dotazy ohledně zamítnutí předešlých žádostí o vízum nebo deportace.
 • Budu muset odpovídat na otázky v angličtině? Co když k tomu moje klávesnice není uzpůsobena?
  Žádost o autorizaci ESTA je nutné vyplnit bez české diakritiky. Stejně jako se papírový formulář I-94W vyplňuje v angličtině, bude muset být i žádost ESTA vyplněna v anglickém jazyce. Proto by měl být váš počítač přizpůsoben tak, aby mohl psát v anglickém jazyce.
  Jestliže operační systém na vašem počítači je Microsoft Windows 95 nebo vyšší a vy nevíte, zda umožňuje psát anglicky, navštivte např. následující odkaz s návodem, jak nastavit systém.
 • Musí si cestující přinést s sebou na letiště vytištěnou kopii souhlasu k vycestování?
  Nemusí. DHS bude schopno sdělit letecké společnosti status ESTA registrace každého cestujícího. Přesto však DHS doporučuje, aby si cestující souhlas registrace ESTA vytiskli jako potvrzení o vyřízení ESTA registrace s uvedeným číslem žádosti.
 • Existují kontaktní informace, kam se obrátit v případě potřeby pomoci s registrací ESTA?
  Je možné kontaktovat CBP Oddělení služeb zákazníkům na telefonních číslech (703) 526 4200 či 1-877-227-5511 nebo navštívit stránky a kliknout na odkaz ”Odpovědi na otázky”. Oddělení služeb zákazníkům CBP je schopno odpovědět pouze na obecné otázky týkající se ESTA registrace. Pokud potřebujete vědět, proč byla vaše ESTA registrace zamítnuta, nebo máte-li specifický dotaz týkající se žádosti ESTA, obraťte se s vaší žádostí na stránky DHS Redress Program.

 

Aktualizace údajů ESTA

Aktualizace údajů ESTA

 • Budu muset opakovaně žádat o autorizaci prostřednictvím systému ESTA?
  Ano, je řada situací, které si vyžádají novou cestovní autorizaci ESTA. Jestliže jste dostali nový cestovní pas nebo jste změnili jméno či jiné osobní údaje, musíte podat novou žádost.
  Pokud se vaše cestovní plány změnily poté, co vaše žádost byla schválena, můžete tyto informace aktualizovat prostřednictvím internetových stránek ESTA. Žádost systému ESTA může být aktualizovaná před každou cestou, tak aby odrážela skutečný program.
  Registrace systému ESTA se budou zpravidla udělovat na dva roky, nebo dokud nevyprší platnost žadatelova pasu; záleží na skutečnosti, co nastane dřív. ESTA určí délku platnosti v návaznosti na schválení žádosti.
 • Co mám dělat, když se informace v mém cestovním pasu změnily?
  Pokud cestující má nový pas anebo pokud jsou v pasu změny, musí si vyplnit novou žádost o cestovní autorizaci ESTA.
  Pokud byl cestujícímu vystaven nový pas nebo v případě změny jména, občanství, pohlaví a došlo-li ke změnám u podstatných informacích uvedených v odpovědích na předešlé otázky, je nutné, aby dotyčný zažádal o novou cestovní registraci ESTA.
 • Jakým způsobem může žadatel opravit chybu při vyplňování cestovní registrace ESTA?
  Webová stránka ESTA vyzve žadatele k překontrolování vyplněných údajů před konečným podánním žádosti. Před odesláním žádosti bude systém dále požadovat opakované vyplnění čísla cestovního pasu. Pokud žadatel vyplní v žádosti chybně informace o cestovním dokladu, identifikačních biografických datech, nebo otázkách týkajících se způsobilosti k získání víz, a zjistí, že chybně uvedl údaje po odeslání ESTA žádosti, bude muset vyplnit a odeslat novou žádost. Jakékoliv jiné chyby, včetně chyb v emailové adrese, telefonním čísle, čísle letu, místě odletu a adresy pobytu ve Spojených státech, mohou být opraveny nebo akutalizovány pomocí funkce ESTA aktualizace.
 • Jakou pomoc mohou cestující využít při vyplňování cestovní registrace ESTA?
  Webová stránka ESTA má k dispozici rozsáhlý návod k vyplnění žádosti dostupný pomocí online funkce “Pomoc”. Žádost může také vyplnit jiná osoba, jako je například pracovník cestovní kanceláře, přítel nebo příbuzný, a to jménem žadatele, který se rozhodne cestovat v rámci bezvízového program.
 • Musí žadatelé aktualizovat cestovní registraci ESTA pokud její platnost vyprší před tím než opustí Spojené státy?
  Pokud cestovní registrace vyprší před tím, než cestující opustí Spojené státy, není potřeba vyplnit další cestovní registraci ESTA. Cestující bude ale muset zažádat o další cestovní registraci před další cestou do Spojených států.
 • Zapomněl/a jsem číslo žádosti ESTA. Jak mohu zpětně aktualizovat informace nebo zkontrolovat status mé žádosti?
  Vzhledem k obavám o bezpečnost a soukromí žadatelů, nejsme schopni poskytnout informace o čísle žádosti nebo statusu cestovní registrace ESTA. Pokud cestující ztratil, zapomněl, nebo nemá přístup k číslu žádosti nebo status žádosti, bude muset znovu požádat o novou cestovní autorizaci. Stará žádost bude automaticky zrušena.
 • Jak mohou žadatelé opravit chybu v datu vydání a datu platnosti pasu po vyplnění žádosti ESTA?
  Pokud žadatel chybně vyplní údaje o datu vydání a datu platnosti pasu poté, co žádost ESTA odeslal, bude muset vyplnit novou žádost. Stará žádost bude automaticky zrušena.
 • Jak mohu vidět údaje, které jsem vyplnil? Mohu si vytiskonout informace, které jsem vyplnil?
  Webová stránka ESTA vyzve žadatele k překontrolování vyplněných údajů před konečným podánním žádosti. Žadatel si bude moci vytisknout status po ukončení celého procesu žádosti. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost doporučuje, aby si žadatelé vytiskli souhlas cestovní registrace ESTA, jako doklad o čísle žádosti a potrvzení statusu pro případ potřeby.

ESTA a formulář I-94W

ESTA a formulář I-94W

 • Pokud cestující mají žádost ESTA odsouhlasenou, musí také vyplňovat formulář I-94W?
  DHS je v jednání s komerčními leteckými a lodními společnostmi ohledně zavedení systému odesílání zpráv, který by umožnil DHS poskytnout přepravcům zprávu týkající se nástupního statusu cestujících. Zavedení programu ESTA umožní DHS zrušit požadavek na vyplňování formulářů I-94W před vstupem na území Spojených států. V budoucnosti se očekává, že formulář I-94W bude plně nahrazen systémem ESTA registrace.

 

ESTA a americká víza

ESTA a americká víza

 • Mám platné turistické vízum do USA. Je nutné vyplňovat elektronickou autorizaci ESTA?
  Jednotlivci, kteří mají platné vízum, mohou cestovat do USA za účelem, za kterým bylo toto vízum vydané. Jednotlivci cestující na platná víza již nemusí žádat o autorizaci ESTA.
 • Mám B1/B2 vízum do USA. Musím vyplňovat elektronickou autorizaci ESTA?
  Pokud již máte B1/B2 vízum nebo jiné platné vízum (na něj můžete cestovat do USA za účelem, za kterým bylo vízum vydané), nemusíte již žádat o autorizaci ESTA.

 

Zamítnutí registrace ESTA

Zamítnutí registrace ESTA

 • Očekává se velký počet cestujících, kteří dříve cestovali v rámci bezvízového programu, že bude nyní systémem ESTA zamítnuto?
  Systém ESTA je vytvořen takovým způsobem, aby prověřil každého cestujícího, zda-li jeho cesta není v rozporu se zákonem a nepředstavuje tudíž hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní riziko. Většině cestujícím bude žádost o registraci ESTA schválena.
 • Co mám dělat, pokud ESTA mou žádost zamítne?
  Jestliže je žádost systémem ESTA zamítnuta a žadatel chce svou cestu uskutečnit, bude muset zažádat o nepřistěhovalecká víza na Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA. Více informací ohledně procesu žádosti o víza získáte na webových stránkách: www.trave.state.gov
 • Mohu se zaregistrovat do systému ESTA i v případě, že mi byl dříve v rámci bezvízového programu zamítnut vstup na území Spojených států?
  Pokud žádost o registraci ESTA není schválena (Travel Not Authorized), cestující může znovu žádat po uplynutí přibližně 24 hodin a to v případě, že se podmínky jeho žádosti změnily. V opačném případě oprávnění k cestování ESTA nezíská a bude muset žádat o nepřistěhovalecká víza na Americké ambasádé nebo Konzulárním oddělení USA. Kromě toho, opětovné žádání s uvedením nepravdivých informací při vyplňování ESTA registrace může vézt k trvalé nezpůsobilosti k cestování do USA.
 • Jak se dozvím důvod zamítnutí mé žádosti v systému ESTA?
  DHS vyvíjí takový program pro systém ESTA, který zajistí, že cestovní autorizace bude zamítnuta jen těm, kteří nejsou způsobilí pro vstup do USA v rámci bezvízového styku anebo mohou představovat hrozbu trestního řízení nebo bezpečnostní riziko. Webové stránky systému ESTA budou nabízet odkaz na stránky Programu zjišťování cestovních náhrad (TRIP). Nejsou však žádné záruky, že se problém nezpůsobilosti žadatele k vydání registrace vyřeší.
  Velvyslanectví a konzuláty nebudou schopny poskytovat informace o důvodech zamítnutí systémem ESTA nebo je řešit. Budou ale schopny vyřizovat žádosti o nepřistěhovalecká víza, které budou pro cestovatele po zamítnutí systémem ESTA jedinou cestou, jak získat cestovní povolení do USA.
 • Může cestující, který potřebuje okamžitě odcestovat a kterému nebyla registrace ESTA schválena, podat žádost o urgentní pohovor k vyřízení nepřistěhovaleckých víz na Americké ambasádě?
  Americká vláda není bohužel schopna garantovat sjednání schůzky na následující den z důvodu měnících se požadavků na žádosti o nepřistěhovalecká víza a počtu žadatelů. Z tohoto důvodu doporučujeme cestujícím, aby žádali o cestovní registraci ESTA s dostatečným předstihem před plánovanou cestou. Informace ohledně objednávacího procesu jsou k dispozici na nejbližším konzulárním oddělení nebo na stránkách ministerstva zahraničí USA.

 

 

vytisknout  e-mailem