Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky, jež souvisí s bezvízovým programem Spojených států amerických ve vztahu k České republice 

Jak žádat o registraci ESTA

 • Jak si mohu o autorizaci ESTA požádat?
  Pro systém ESTA je zavedena webová stránka https://esta.cbp.dhs.gov/, na které cestující dle instrukcí zodpoví otázky a podá žádost o autorizaci cesty. Cestující nebudou moci podat žádost o ESTA před vstupem na území USA, na ambasade nebo konzulátě.
 • Jsou tyto webové stránky bezpečné?
  Ano. Webové stránky jsou provozovány vládou Spojených států za použití technologie, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým informacím. Informace zadané žadatelem na webových stránkách ESTA budou pod stejnými přísnými opatřeními, jaké byly zavedeny u podobných programů sloužících k prověřování cestujících dle amerických zákonů a předpisů, včetně Federálního zákona o informační bezpečnosti. Přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné osoby.
 • Pokud mi bude cesta přes tento systém odsouhlasena, znamená to, že mohu vstoupit na území Spojených států?
  Ne bezpodmínečně. Toto schválení pouze opravňuje cestující vstoupit na palubu letadla za účelem cesty do Spojených států v rámci bezvízového styku. Stejně jako platné vízum nezaručuje vstup do Spojených států, tak ani odsouhlasení systémem ESTA neznamená povolení ke vstupu. Toto povolení vydávají pouze pracovníci Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection/CBP) v místě vstupu do Spojených států.
 • Mohou občané z bezvízových zemí vlastnící více než jeden pas cestovat s pasem, který nebyl použit při podávání žádosti ESTA?
  Ne. Každý VWP cestující musí mít ESTA registraci s číslem pasu, se kterým bude do Spojených států cestovat. Pokud cestující obdrží nový pas, který bude chtít použít k cestě, musí si k tomuto pasu vyřídit novou registraci ESTA.
 • Můj cestovní pas byl vydán v cizině. Jak mám odpovědět na otázku ”místo vydání cestovního dokladu”?
  Žadatel by měl uvést zemi jeho národnosti, nikoli zemi, kde byl pas vydán. Například, vlastníte-li japonský pas vydaný v USA, vyplňte v žádosti ’Japonsko’.
 • Jak dlouho před cestou si mám o autorizaci ESTA žádat?
  K usnadnění procesu autorizace DHS doporučuje registrovat se v systému nejpozději 72 hodin před cestou. Nicméně žádosti mohou být v rámci bezvízového programu podány kdykoliv před cestou do Spojených států. Cestující ze zemí bezvízového styku nemusí mít před zažádáním o autorizaci žádné konkrétní cestovní plány. Každá odsouhlasená žádost ESTA je platná dva roky nebo do vypršení platnosti pasu, pokud se tak stane dříve.
  Cestujícím je doporučeno si o autorizaci ESTA požádat na webových stránkách hned, jakmile začnou cestu do Spojených států plánovat. Pokud se žadatelova adresa nebo itinerář cesty změní až po odsouhlasení žádosti, je možné ji jednoduše aktualizovat na webových stránkách ESTA. Cestující, kterým nebude žádost vyřízena, nemusí být vpuštěni na palubu letadla, může jim být například pozdrženo zpracování nebo zamítnut vstup do Spojených států.
 • Co se stane poté, co žadatel podá žádost a jak dlouho autorizace systémem ESTA trvá?
  Jakmile cestující vyplní a podá žádost on-line, bude zkontrolována příslušnými databázemi. Ve většině případů ESTA okamžitě vydá rozhodnutí o způsobilosti cestujícího.
  Žádatel obdrží jednu ze tří odpovědí:
  1. Odsouhlasena: Žadatelé mohou vycestovat do Spojených států.
  2. Čekající na projednání: Žadatelé budou muset vyčkat na vydání konečného rozhodnutí dalších 72 hodin.
  3. Neodsouhlasena: Žadatelé, kterým bude žádost zamítnuta, budou odkázáni na webové stránky, kde získají informace, jak žádat o víza.
 • Jak dlouho bude cestovní povolení vydané systémem ESTA platné?
  Každá žádost odsouhlasená systémem ESTA bude platná po dobu dvou let, během kterých může žadatel vycestovat do Spojených států opakovaně, aniž aby žádal o další povolení. Cestujícím, kterým bude žádost odsouhlasena, ale jejich pas vyprší dříve než za dva roky, bude vydáno povolení ESTA pouze do doby platnosti pasu.
  Nová cestovní autorizace je nutná v případech, pokud byl cestujícímu vystaven nový pas, v případě změny jména, občanství, pohlaví a došlo-li ke změnám u odpovědí na ”ano-ne” otázky.
 • Bude za žádost ESTA nějaký poplatek?
  Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost nebude zpočátku vybírat žádný poplatek. Pokud bude později poplatek zaveden, bude vybírán na základě amerického legislativního procesu.
  Podání žádosti o ESTA registraci je v současné době zdarma. Přesto některé nestátní organizace účtují poplatek za pomoc s vyplňováním žádosti. Vedle toho, americké zákony autorizující ESTA registraci opravňují poplatek za službu k pokrytí administrativních nákladů. DHS očekává v blízké době zavedení menšího poplatku k udržování ESTA bezvízového programu. Výše poplatku nebyla ještě stanovena, bude to ale minimální částka.
 • Bude poplatek za registraci ESTA 10 USD?
  Podání žádosti o ESTA registraci je v současné době zdarma. Americký kongres však zvažuje zákon “Travel promotion Act” (TPA), na jehož základě se bude účtovat poplatek od VWP cestujících na podporu cestování do Spojených států v rámci bezvízového programu.
 • Viděl jsem některé webové stránky, které pomáhají cestujícím s jejich ESTA žádostmi. Existují nějaké výhody, pokud využiji služeb těchto webových stránek?
  Ne. Využití těchto služeb při žádosti o cestovní registraci nemá žádný vliv na proces vyřizování registrace, ani na její urychlené zpracování. Cestující by si měli být vědomi, že tyto agentury na svých webových stránkách účtují poplatky za poskytnutí informací o registraci ESTA a za odeslání žádosti jménem žadatele. Podobné agentury nemají s ambasádou ani s DHS nebo s vládou Spojených států nic společného. Americká vláda za informace, žádost nebo získání cestovní registrace prostřednictvím webových stránek ESTA nic neúčtuje.
 • Může cestující žádat o ESTA registraci bez konkrétního cestovní plánu, pokud bude chtít cestovat během krátké doby?
  Ano. Není nutné mít konkrétní plány k cestě do USA před podáním žádosti o registraci ESTA. Pokud cílová adresa není v okamžiku vyplňování ESTA registrace známa, měl by cestující vyplnit jméno hotelu nebo přibližné místo, které hodlá v USA navštívit. Tyto informace lze aktualizovat, jakmile jsou cestovní plány ujasněné. Adresa cílové destinace nebo plán cesty se však již nemusí upřesňovat, pokud se tyto informace změní poté, co je registrace ESTA již schválena. DHS doporučuje požádat o autorizaci ESTA hned, jakmile žadatel začne cestu do Spojených států plánovat. Nicméně systém ESTA se bude snažit vyhovět i cestujícím, kteří požádali na poslední chvíli nebo musí do Spojených států vycestovat urgentně.
 • Jak zařídit registraci ESTA, nemá-li žadatel přístup na internet?
  Žádost o cestovní registraci může podat v zastoupení žadatele i jiná osoba, např.rodinný příslušník nebo zástupce cestovní agentury. Cestující je však podle zákona odpovědný za odpovědi uvedené na žádosti.
 • Jaké informace budu potřebovat k vyplnění žádosti o autorizaci systémem ESTA?
  Cestující musí poskytnout v angličtině tyto údaje: jméno, datum narození a pasové informace. Číslo letu a adresa pobytu ve Spojených státech jsou informace dobrovolné. Cestující však bude muset zodpovědět dotazy, týkající se nakažlivých chorob, případného trestního stíhání a mimo jiné i dotazy ohledně zamítnutí předešlých žádostí o vízum nebo deportace.
 • Budu muset odpovídat na otázky v angličtině? Co když k tomu moje klávesnice není uzpůsobena?
  Žádost o autorizaci ESTA je nutné vyplnit bez české diakritiky. Stejně jako se papírový formulář I-94W vyplňuje v angličtině, bude muset být i žádost ESTA vyplněna v anglickém jazyce. Proto by měl být váš počítač přizpůsoben tak, aby mohl psát v anglickém jazyce.
  Jestliže operační systém na vašem počítači je Microsoft Windows 95 nebo vyšší a vy nevíte, zda umožňuje psát anglicky, navštivte např. následující odkaz s návodem, jak nastavit systém.
 • Musí si cestující přinést s sebou na letiště vytištěnou kopii souhlasu k vycestování?
  Nemusí. DHS bude schopno sdělit letecké společnosti status ESTA registrace každého cestujícího. Přesto však DHS doporučuje, aby si cestující souhlas registrace ESTA vytiskli jako potvrzení o vyřízení ESTA registrace s uvedeným číslem žádosti.
 • Existují kontaktní informace, kam se obrátit v případě potřeby pomoci s registrací ESTA?
  Je možné kontaktovat CBP Oddělení služeb zákazníkům na telefonních číslech (703) 526 4200 či 1-877-227-5511 nebo navštívit stránky a kliknout na odkaz ”Odpovědi na otázky”. Oddělení služeb zákazníkům CBP je schopno odpovědět pouze na obecné otázky týkající se ESTA registrace. Pokud potřebujete vědět, proč byla vaše ESTA registrace zamítnuta, nebo máte-li specifický dotaz týkající se žádosti ESTA, obraťte se s vaší žádostí na stránky DHS Redress Program.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 9.2.2010

vytisknout  e-mailem