Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky, jež souvisí s bezvízovým programem Spojených států amerických ve vztahu k České republice 

ESTA a ochrana osobních údajů

 •  Jakým způsobem zabezpečí americká vláda důvěrná data v systému ESTA a kdo bude mít do databáze přístup?
  Data zadaná do systému ESTA prostřednictvím elektronické žádosti budou podléhat stejnému stupni ochrany důvěrných dat, jako je tomu u jiných programů pro kontrolu cestujících. Přístup k informacím bude omezen a umožněn pouze specializovaným pracovníkům.
 • Jak dlouho budou data v systému ESTA uložena?
  Data budou aktivní po dobu platnosti registrace ESTA, tj. dva roky, nebo do konce platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost poté získá tyto informace na dobu jednoho roku. Po jeho uplynutí budou data přesunuta na dvanáct let do archivu, aby bylo možné dohledat informace, které se budou vztahovat k porušení zákona, národní bezpečnosti a v případech vyšetřování. Jakmile budou data zarchivována, počet osob, které budou mít k databázi přístup, se omezí na minimum. Uchování dat je v souladu jak s úřadem CBP, který dohlíží nad hranicemi, tak i s misí CBP pro ochranu hranic stanovenou Kongresem. Údaje spojené s aktivními záznamy o porušení zákona, záznamy CBP o protizákonných aktivitách a/nebo vyšetřování či takové případy jako zamítnuté žádosti ESTA zůstávají přístupné po dobu trvání zákona, ke kterému se vztahují.
  Údaje na žádosti ESTA nahradí formulář I-94W. V případech, kde je použit systém ESTA namísto formuláře I-94W, bude s údaji zacházeno dle pravidel platných pro I-94W, tj. doba uchování dat bude 75 let.
 • Bude mít k údajům Ministerstva pro vnitřní bezpečnost přístup ještě někdo další?
  Informace, které cestující poskytnou v rámci elektronického systému pro cestovní registraci, mohou být v souladu s česko-americkým memorandem o porozumění předány konzulárnímu oddělení amerického ministerstva zahraničí, které je bude moci použít při posouzení toho, zda neúspěšnému žadateli o cestovní registraci vystavit vízum.
  Údaje ze systému ESTA navíc prostřednictvím rozvinutého informačního systému o cestujících (APIS/APIS Quick) obdrží letecké společnosti.
  K informacím budou mít přístup příslušné federální, místní a zahraniční úřady nebo multilaterální vládní organizace, které schvalují nebo dbají na dodržování zákonů, pravidel, předpisů, řádů nebo licencí a také ty, které mají na starosti vyšetřování nebo stíhání osob kvůli jejich porušení. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost bude moci informace předat také v případě, pokud bude mít za to, že tím přispěje k dodržování zákonů. Ministerstvo navíc umožní přístup k informacím v případě, že to bude v souladu s bojem proti terorismu nebo se sběrem dat v souvislosti s národní nebo mezinárodní bezpečností nebo mezinárodním zločinem. Veškeré předávání informací bude důsledně v souladu s právní úpravou obdobnou zákonu o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na stránkách Ministerstva pro vnitřní bezpečnost.
 • Využívá Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost údaje uvedené v žádosti ještě k jiným účelům než je zjišťování způsobilosti cestovat v rámci bezvízového programu?
  Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost používá údaje uvedené v žádosti k prověřování jednotlivců, dříve než jim je udělen souhlas k vycestovýání do Spojených států v rámci bezvízového programu. Informace identifikující podezřelé nebo osoby porušující zákony a jiné podezřelé osoby, budou poskytnuty příslušným soudním orgánům, národní bezpečnosti a/nebo protiteroristickým organizacím.


Odbor azylové a migrační politiky, 9.2.2010

vytisknout  e-mailem