Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zprávy ze Senátu – 30. týden

 

Na programu 10. schůze Senátu, která byla zahájena 20. července, měli senátoři přes čtyřicet bodů, z toho jednali o návrzích třiadvaceti zákonů, které přišly z Poslanecké sněmovny. Šestnáct návrhů podpořili, mezi jiným například novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, novelu atomového zákona nebo zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
 
Pozměňovací návrhy připravili senátoři k šesti návrhům zákonů. Prvním z nich je novela zákona o rodině. Senát ji vrátil zpět poslancům, protože senátoři měli výhrady k tomu, aby děti po rozvodu rodičů byly častěji ve střídavé péči rodičů. Vrácena byla také novela loterijního zákona, která nově upravuje podmínky pro povolování a provozování hazardu. Podle senátorů obsahuje některé chyby, které by například snížily pravomoci obcí při povolování hracích automatů. Některá ustavení novely jsou dle Senátu dokonce retroativní.
 
Senát projednával také novelu veterinárního zákona, která umožňuje chovatelům porážet ve svých chovech skot mladší dvou let a také jelenovitou zvěř z farem. Senátoři se domnívají, že by skot neměl být kvůli ochraně spotřebitelů porážen v domácích chovech. Argumentovali mimo jiné i tím, že novela nestanoví podmínky porážky ani žádnou kontrolu masa. Do Poslanecké sněmovny vrátili senátoři také novelu soudnictví ve věcech mládeže, podle níž by soudy mohly ukládat mladistvým pachatelům závažných trestných činů ochranné léčení na neomezeně dlouhou dobu. Senátoři připravili pozměňovací návrh, ve kterém požadují, aby každý mladistvý před uložením léčby musel podstoupit vyšetření svého duševního stavu.
 
V novele o silničním provozu nechce Senát zavést odpovědnost provozovatele za vozidlo, protože úprava má dle senátorů vážné právní vady. Posledním vráceným návrhem zákona je novela zákona o hospodaření energií, kde chtějí senátoři mimo jiné vypustit ustanovení, které obchodníkům s plynem ukládá povinnost, aby pro chráněné zákazníky, tedy zejména domácnosti, vyhradili zákonem stanovenou minimální skladovací kapacitu. O všech těchto návrzích zákonů by měli poslanci znovu hlasovat na své nejbližší schůzi.
 
Reformu zákona o veřejném zdravotním pojištění Senát zamítl. Vládní novela chce mimo jiné umožnit stanovení základní a nadstandardní péče a zároveň zvyšuje poplatek za pobyt v nemocnici ze 60 na 100 Kč za den. V Senátu byl tento návrh zákona podroben ostré kritice. Hlavní důvody, jež k návrhu na zamítnutí senátory vedly, jsou tři oblasti, ve kterých je novela v přímém rozporu s Listinou práv a svobod. Tyto oblasti shrnul ve své řeči předseda Senátu Milan Štěch. „Článek 301 Listiny základních práv a svobod praví, že každý má právo na ochranu zdraví, a to že občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. V tisku 148 je odkaz, že tyto podmínky de facto bude stanovovat prováděcí předpis. Myslím si, že to je zcela doložitelný rozpor s Listinou. Druhý okruh je ten, že článek 6 odstavec 1 Listiny praví, že každý má právo na život, a na to navazuje již zmíněný článek 301 Listiny, který předpokládá poskytnutí nebo garanci péče z veřejného zdravotního pojištění na základě rovného postavení všech pojištěnců. Je zcela zřejmé, že zavedením standardní a nestandardní péče ještě tak, řekl bych, vágně upravené, tento princip nebude zajištěn. A zatřetí připomenu Nález Ústavního soudu pod č. 207/2003 Sb., kde byl publikován, který praví, že z hlediska ústavních a základních principů nelze veřejnou zdravotní péči dělit na jakousi základní levnější a na nadstandardní dražší,“ uvedl na schůzi mimo jiné předseda Senátu M. Štěch. Také o vládní novele o veřejném zdravotním pojištění budou poslanci znovu hlasovat.

text -kk-

vytisknout  e-mailem