Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zprávy ze Senátu – 28. týden

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal 12. července veřejné slyšení k odměňování pedagogických pracovníků. Veřejné slyšení, které řídil místopředseda výboru senátor Marcel Chládek, bylo svoláno na základě petice Za sjednocení tabulek pro kvalifikované pedagogické pracovníky - Praxe není méně než vzdělání. Petici podepsalo téměř 26 000 občanů. Cílem veřejného slyšení bylo přispět k řešení problému, kterým je stanovení nižšího platového tarifu zaměstnancům splňujícím zákonem požadovanou odbornou kvalifikaci, avšak bez vysokoškolského vzdělání. Téma je to velmi žhavé, veřejného slyšení se zúčastnilo přes 100 účastníků. „Díky nekoncepčním zásahům současného ministra J. Dobeše dochází k totálnímu rozkladu systému odměňování ve školství. V nedávné minulosti jsme v Senátu projednávali otřesné platové podmínky nepedagogických pracovníků. Dnes jsme se sešli opět nad nesmyslnou změnou u platů pedagogů," řekl mimo jiné senátor M. Chládek. Podle něj je změna v odměňování pedagogických pracovníků ze strany ministerstva opovrhováním náročné práce všech, kteří se podílejí na vzdělávání budoucích generací. Petice spolu se závěry veřejného slyšení budou také projednány na schůzi Senátu, jehož doporučení bude zasláno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ve stejný den uspořádal v Senátu veřejné slyšení také Ústavně-právní výbor. Cílem veřejného slyšení Chceme stejný metr - tresty a legislativa bylo diskutovat o prosazování stejného přístupu ke všem pachatelům kriminálních deliktů. Se zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a s dalšími senátoři hovořili o hranici trestní odpovědnosti a o možnosti zpřísnění trestních sazeb trestních opatření odnětí svobody pro pachatele nejzávažnějších násilných a mravnostních zločinů. Největší důraz byl v diskusi kladen na požadavek na prosazování objektivního, rovného a důsledného přístupu všech orgánů činných v trestním řízení vůči pachatelům kriminálních deliktů, zejména zločinů, a to bez ohledu na jejich rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání apod. Veřejné slyšení bylo iniciováno Hnutím za efektivní řešení problematiky nepřizpůsobivých obyvatel, o.s. (HERPNO) na základě trestního případu brutálního fyzického napadení třináctiletého Patrika a petice Chceme stejný metr. Veřejné slyšení moderoval předseda Ústavně-právního výboru senátor JUDr. Miroslav Antl. Do Senátu byli pozváni soudci, státní zástupci, zástupci Ministerstva vnitra a Policie ČR, pedagogové právnických fakult, preventisté kriminality krajských úřadů, zástupci výchovných ústavů a další odborníci, kteří měli možnost vyjádřit se k projednávaným otázkám v diskuzi. Závěry veřejného slyšení se bude zabývat Ústavně-právní výbor Senátu na některém svém budoucím zasedání s cílem využít je v maximálně možné míře v další legislativní práci.

Předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátor Jan Hajda přijal 7. července skupinu německé nadace Karl-Arnold. J. Hajda hosty seznámil se systémem zastoupení a doby mandátu zákonodárců v obou komorách Parlamentu ČR i s legislativním procesem přijímání zákonů. V diskusi odpovídal na dotazy, které se týkaly například postavení českého zemědělství v rámci Evropské unie, nového zákona o prodeji zemědělské půdy v naší republice, potravinové krize a potravinové bezpečnosti nebo preferenčních komodit České republiky v rámci dovozu a vývozu či energetické politiky naší země. 

text -kk-

vytisknout  e-mailem