Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva Státní volební komise

Státní volební komise se sešla dne 10. září 2009 ke svému mimořádnému zasedání, konanému v návaznosti na vyhlášení nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády, ke dni 10. září 2009. 

Zásadním bodem jednání Státní volební komise byla otázka ukončení organizace předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, jejichž přípravu Státní volební komise, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, koordinuje a vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro jejich organizačně technické provedení.

Státní volební komise vzala na vědomí shora uvedený nález Ústavního soudu a uložila všem volebním orgánům neprodleně ukončit plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, vyčíslit všechny dosud vynaložené finanční prostředky na volební výdaje podle metodiky Ministerstva financí, využít materiály a úkony, které byly předmětem přípravy voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, a nejsou přímo vázány na tyto volby, pro přípravu případných dalších voleb do Poslanecké sněmovny a zajistit informovanost voličů z hlediska uplatnění jejich práva hlasovat; v případě nově vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny půjde zejména o zápisy do stálých a zvláštních seznamů voličů a nově vydávané voličské průkazy.

Dále uložila Ministerstvu financí zpracovat metodiku o vyúčtování dosud vynaložených finančních prostředků na volby do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, a zabezpečit finanční prostředky pro úhradu dosavadních volebních nákladů a další náklady spojené s případným konáním dalších voleb do Poslanecké sněmovny.

Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu obrany, Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu práce a sociálních věcí uložila Státní volební komise informovat velitele, správu příslušného ústavu, objektu nebo zařízení o nezbytnosti nových zápisů do zvláštních seznamů voličů v souvislosti s případným konáním dalších voleb do Poslanecké sněmovny.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


10. září 2009

vytisknout  e-mailem