Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpořené projekty Programu prevence kriminality na rok 2015

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925/2011) a se souhlasem ministra vnitra byl dne 30. října 2014 vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2015. 

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2015 mohl být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu však může být kromě samosprávy také Policie ČR, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 
 
Se žádostí o dotaci bylo předloženo celkem 362 projektů (20 krajských projektů a 342 projektů obcí). Celkový finanční požadavek krajů a obcí byl 81 876 937,- Kč ve skladbě 31 544 907,- Kč na investiční projekty a 50 332 030,- Kč na neinvestiční projekty.
 
Žádosti o dotaci byly v únoru 2015 hodnoceny krajskými komisemi a v březnu „Komisí RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2015“. Návrhy Komise RVPPK byly dne 26. března 2015 projednány Republikovým výborem pro prevenci kriminality (RVPPK) a byly schváleny.
 
V roce 2015 bude podpořeno celkem 263 projektů prevence kriminality, z toho 16 krajských projektů. Celkem 99 projektů nebylo podpořeno. Ministerstvo vnitra uvolní na projekty prevence kriminality částku 57 954 000,- Kč. Investiční projekty budou podpořeny ve výši 19 606 000,- Kč a neinvestiční projekty ve výši 38 348 000,- Kč. Byla rozdělena celá alokovaná částka na oblast prevence kriminality.
 
Kraje žádaly celkem o 4 827 000,- Kč na 20 projektů, podpořeno jich bylo 16 v celkové výši 3 381 000,- Kč. Obce žádaly o celkem 77 049 937,- Kč na 342 projektů, podpořeno jich bylo 247 v celkové výši 54 573 000,- Kč. 
 
Obce na území Ústeckého, Moravskoslezského a Libereckého kraj obdržely nejvyšší dotace, z toho Ústecký kraj celkem 12 703 000,- Kč, Moravskoslezský kraj celkem 9 268 000,- Kč a Liberecký kraj celkem 6 883 000,- Kč. Nejnižší dotace obdržela Praha v částce 894 000,- Kč, následuje ji Zlínský kraj v celkové částce 1 399 000,- Kč.
 
Protokol z jednání Komise a tabulku s podpořenými projekty naleznete v příloze.
 
 
Odbor prevence kriminality MV, 27. března 2015

vytisknout  e-mailem