Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní katalog otevřených dat na Portálu veřejné správy

Ministerstvo vnitra spustilo Národní katalog otevřených dat (NKOD), jehož smyslem je na jednom místě evidovat a publikovat zveřejňovaná data a informace z celé veřejné správy, a zajistit tak jejich maximální dostupnost k dalšímu využití. 

Katalog je přístupný na Portálu veřejné správy (portal.gov.cz) v záložce „Otevřená data“. Na přípravě zadání a testování Národního katalogu otevřených dat spolupracovalo Ministerstvo vnitra s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.
 
Důležitost vzniku NKOD podtrhuje náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal: „Publikace a katalogizace otevřených dat je dalším krokem pro zvýšení transparentnosti veřejné správy. Zároveň tak umožňujeme využívat otevřená data novým způsobem – jako surovinu pro tvorbu aplikací, které generují přidanou hodnotu. Cílem katalogu je zlepšit a usnadnit orientaci v publikovaných otevřených datech. Jsem velmi potěšen, že i Česká republika se nyní může řadit mezi státy, které tuto službu pro odbornou i širokou veřejnost nabízí.
 
Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Konkrétně jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.
 
Cílem katalogu je umožnit uživatelům snazší orientaci a vyhledávání v otevřených datech publikovaných veřejnou správou ČR z jednoho místa. Jejich využití může sloužit jak pro nekomerční, tak pro komerční účely. Důležitou vlastností katalogu je ukládání metadat, tedy dat o otevřených datech, ze kterých je možné například zjistit, kdo data publikuje, zda a za jakých podmínek je možné data použít, kdy byla data publikována apod.
 
Existuje dvojí způsob, jak data prostřednictvím NKOD publikovat. První možností je zaregistrovat zde lokální katalogy otevřených dat, které provozují jednotlivé úřady. Z těchto lokálních katalogů umí NKDO periodicky automatizovaně stahovat metadata publikovaná příslušným úřadem. Druhou možností je přímé vkládání souborů s otevřenými daty. NKOD v tomto případě plní i funkci úložiště otevřených dat. Tato funkce je primárně zamýšlena pro menší úřady (malé obce), které nemusí vynakládat prostředky na budování vlastních úložišť otevřených dat a lokálních katalogů.
 

Mezi první úřady, které katalogizovaly svá otevřená data v NKOD, patří kromě Ministerstva vnitra i Nejvyšší kontrolní úřad, Český telekomunikační úřad, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo financí (registrovalo svůj lokální katalog) a Český statistický úřad. Spuštěním NKOD zároveň Česká republika plní mezinárodní závazky, vyplývající z přistoupení k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership a následným přijetím Akčního plánu pro otevřené vládnutí.

vytisknout  e-mailem