Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Prevence a boj proti obchodování s lidmi

Ve středu 3. června 2009 se pod hlavičkou českého předsednictví v Kongresovém centru Parkhotelu Plzeň uskutečnila expertní konference Prevence a boj proti obchodování s lidmi. Konference, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra, se zúčastnili zástupci Finska, Švédska a USA. České předsednictví reprezentovala Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

Konferenci slavnostně zahájil 1. náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous, ředitel služby cizinecké policie plk. Vladislav Husák a ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová.

Organizovaný zločin - obchodování s lidmi je jednou z priorit českého předsednictví. Cílem odborné konference bylo vzájemně se informovat o dobré praxi a preventivních opatřeních v jednotlivých státech Evropy a Spojených státech amerických ve vztahu k dané problematice.
 

Témata jednání byla:

  • Boj proti obchodování s lidmi se zaměřením na sexuální vykořisťování.
  • Preventivní aktivity - kampaně, práce v terénu, poskytování služeb apod..
  • Dobrá praxe v jednotlivých státech Evropy (Finsko, Švédsko, Velká Británie) a USA ve vztahu k dané problematice.
  • Prezentace preventivních opatření v oblasti obchodování s lidmi v České republice.
  • Legislativní opatření zaměřená na prostituci a snižování poptávky po sexuálních službách v evropských a amerických dimenzích.
     

Dopolední panel otevřela Lenka Myslíková z odboru bezpečnostní politiky MV. Dále vystoupili mj. Vítězslav Bolf z druhého oddělení obchodu s lidmi a nelegální migrace Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, zástupkyně Mezinárodní organizace pro migraci - IOM Praha Tereza Herdová a primátorka statutárního města Chomutov Ivana Řápková. Ta pohovořila o problému pouliční prostituce, se kterou se město Chomutov potýká. Inkriminovanými oblastmi jsou zejména ulice Lipská a Kadaňská. Primátorka Řápková vysvětlila, že v minulosti bylo velmi složité tento jev postihnout. "Jakmile prostitutky spatřily policejní hlídku, stáhly se do přilehlých domů a pro policii bylo velmi obtížné prokázat porušení právních norem," uvedla Řápková. Primátorka dále představila účastníkům strategii boje proti pouliční prostituci zaměřenou na zákazníky - umístění městského kamerového a dohlížecího systému. Ten představuje jednak preventivní opatření a také je díky němu možné prokázat nabízení sexuálních služeb. Fotografie pořízené kamerovým systémem jsou dále v souladu s ochranou osobních údajů zveřejňovány na webu chomutovské městské policie. Magistrát města Chomutov také klientům prodejných žen zasílá předvolání k přestupkové komisi, před níž má řidič auta vystupovat jako svědek. Tento kamerový systém tak pomohl městu snížit prostituci o 80%. V současné době připravují zástupci Chomutova umístění speciálních preventivně - informačních tabulí, které budou poukazovat např. na pohlavní choroby či jiná rizika spojená s prostitucí. Primátorka Řápková na závěr uvedla, že ačkoli došlo ke snížení prostituce v inkriminovaných oblastech, nedošlo k vymýcení tohoto jevu jako takového, neboť se prostitutky přesunuly za hranice města. "I tak je to úspěch, protože došlo alespoň k zajištění pořádku ve městě," doplnila Ivana Řápková.

Odpolední blok zahájila Lina Nealon z Hunt Alternatives Fund - USA, která představila americké hnutí za zrušení otroctví - boj proti obchodu s lidmi. Podle Liny Nealon je rozhodující zrušit poptávku po obchodu s lidmi. "Poptávka je kořenovou příčinou, která podněcuje obchod s lidmi," uvedla Lina Nealon. Poté přednesla svůj příspěvek zástupkyně finské neziskové organizace Pro-tukipiste Jaana Kaupinnen, která seznámila účastníky konference s finským modelem boje proti obchodování s lidmi a prezentovala jednotlivé projekty - např. projekt, který poskytuje ubytování bezdomovcům, programy pro mužské sexuální pracovníky a projekt pro thajské ženy financován EU. Dále pokračovala Hana Malinová, výkonná ředitelka nestátní neziskové organizace Rozkoš bez rizika, která vylíčila terénní práci organizace. Následoval Pavel Vetešník, vedoucí právního odd. Městské policie hl. města Prahy. Ten zhodnotil situaci na území hl. města Prahy. Eva Novaková, ředitelka odboru živnostenského a občanskoprávního Magistrátu hl. města Prahy, pak pohovořila o přípravě zákona o regulaci prostituce.

Konferenci zakončila ředitelka odboru prevence kriminality MV Jitka Gjuričová, která všem přítomným vysvětlila, jakým způsobem se odbor prevence kriminality podílí na prevenci a boji proti obchodu s lidmi. Pohovořila také o materiálu o prostituci, který odbor prevence kriminality zpracoval. Ředitelka Gjuričová dále zdůraznila nutnost výměny zkušeností a informací k boji proti obchodování s lidmi. Na závěr shrnula základní myšlenky konference.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


3. června 2009

Odkazy do noveho okna

1.  konference

1. konference 

Detailní náhled

2. konference

2. konference 

Detailní náhled

3. konference

3. konference 

Detailní náhled

4. konference

4. konference 

Detailní náhled

5. konference

5. konference 

Detailní náhled

6. konference

6. konference 

Detailní náhled

7. konference

7. konference 

Detailní náhled

8. konference

8. konference 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem