Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2019

 

Dne 17. srpna 2020 vzala vláda usnesením č. 837 na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018). Zpráva shrnuje poznatky Ministerstva vnitra, Policie ČR, resortů i příslušných institucí působících v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Zpráva poskytuje především souhrnné informace o vývoji, struktuře a dynamice kriminality, jejích pachatelích a obětech, informuje o zjištěných škodách a zajištěných výnosech trestné činnosti, o aktivitách exekutivy a legislativy v oblasti bezpečnostní politiky a identifikuje rizika a oblasti, na které je zapotřebí soustředit pozornost kompetentních orgánů státní správy. Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti zůstala z pohledu Policie ČR v roce 2019 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku. Nicméně v roce 2019 musela PČR zvládat řadu velmi náročných úkolů, mezi něž patřily například hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti a kyberkriminality.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2019 charakteristický mírný nárůst registrovaných trestných činů. V roce 2019 bylo registrováno celkem 199 221 trestných činů. Jedná se o první nárůst od roku 2013. Kvantitativní nárůst nápadu trestné činnosti oproti roku 2018 činil 3,5 %, přičemž počet objasněných trestných činů se nepatrně zvýšil o 0,3 %. Objasněnost činí 46,8 %. Nejvíce se na nárůstu podílela majetková trestná činnost.

Zpráva za rok 2019 je stejně jako zprávy za ostatní roky dostupná zde.

vytisknout  e-mailem