Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015

Vláda dne 11. května 2016 vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (srovnání s rokem 2014). Zpráva shrnuje poznatky Ministerstva vnitra, Policie ČR, resortů i příslušných institucí působících v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Podává informace o stavu a vývoji kriminality na území ČR a o opatřeních k jejímu snižování. 

V ČR bylo v roce 2015 zjištěno celkem 247 628 trestných činů. Meziročně došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 14,2 % a pokračuje tak klesající trend z minulého roku. Na tento stav má značný dopad výrazný pokles majetkové trestné činnosti, zejména krádeží. Celková míra objasněnosti vzrostla o dvě procenta na 50,9 %.

Zjištěné hmotné škody meziročně poklesly o 6,2 % na 26,9 mld. Kč. Nejvyšší škody byly způsobeny trestnými činy krácení daně (8 mld. Kč), podvod (4,3 mld. Kč) a zpronevěra (2,7 mld. Kč). V roce 2015 zajistila Policie ČR v rámci trestního řízení celkem 6,2 mld. Kč (oproti 7,9 mld. Kč zajištěným v roce 2014).

Násilná kriminalita v roce 2015 meziročně klesla o 7,5 %. Mravnostní kriminalita jako jediná vykázala nárůst o 2,3 %. V oblasti majetkové kriminality Policie ČR zaznamenala výrazný pokles zjištěných trestných činů o 19,8 %. Hospodářská kriminalita ve srovnání s rokem 2014 stagnovala s mírným poklesem o 0,3 %.

Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 101 883 (-11,1 %) osob, z toho 52 % recidivistů. Počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů meziročně klesl o 1,2 %. Podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů trestné činnosti narostl na 7 % (+0,6 %). Největší část cizinců páchajících trestnou činnost na území ČR tvoří občané Slovenska (37,8 % stíhaných a vyšetřovaných cizinců), Ukrajiny (15 %) a Vietnamu (10,5 %).

Nejvýznamnějším bezpečnostním incidentem sledovaného období na území ČR byla tragická událost z 24. února 2015, kdy ozbrojený muž v Uherském Brodu usmrtil v restauraci 8 osob. V návaznosti na tento incident bylo mimo jiné rozhodnuto o lepší výbavě a výcviku prvosledových hlídek policie, přikročeno ke zpřísnění podmínek získání a držení zbrojního průkazu a též k zásadnímu zefektivnění oprávnění policie při řešení situací, kdy držitel zbrojního průkazu tyto podmínky splňovat přestane.

Výrazným tématem roku 2015 byla tzv. migrační vlna. Přestože v oblasti migrace z krizových oblastí je ČR převážně tranzitní zemí, možná opatření přijímaná sousedními zeměmi mohou způsobit přeliv migrační vlny i na naše území. V roce 2015 stoupl počet osob zadržených při nelegálním pobytu na území ČR oproti roku 2014 o 77 %, celkem bylo zadrženo 8 563 osob.

Teroristické útoky ve Francii v lednu a listopadu 2015 se dotkly i bezpečnostní situace v ČR. V návaznosti na ně jsou v ČR i na úrovni EU přijímána opatření k snížení rizika podobných útoků a minimalizaci jejich případných dopadů. V ČR byl zaveden systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem (schválen 25. ledna 2016 usnesením vlády č. 63), rozvíjena je také metodika ochrany měkkých cílů. V roce 2015 byly také zaznamenány únosy českých občanů v zahraničí v Libyi a Libanonu.

 

vytisknout  e-mailem