Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Znehodnocení, zničení nebo výroba řezu zbraně

Znehodnocená zbraň

Zákon o zbraních definuje znehodnocenou zbraň jako střelnou zbraň, na které byly provedeny takové nevratné úpravy postupem podle vyhlášky č. 371/2002 Sb., které znemožňují jejich použití ke střelbě [§ 7 písm. h) a bod 24 části první přílohy k zákonu o zbraních].
 

Znehodnocené střelivo

Jedná se o střelivo a municí znehodnocené postupem podle vyhlášky č. 371/2002 Sb. Jde o jeden z druhů neaktivního střeliva a munice, kterým zákon o zbraních rozumí střelivo a munici, které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní muniční náplně. Vedle znehodnoceného střeliva a munice se sem zahrnuje též delaborované střelivo a munice, řez střeliva a munice a maketu střeliva a munice. Ke znehodnocení, zničení a výrobě řezu střeliva se povolení podle § 63 zákona o zbraních nevyžaduje.
 

Ničení zbraně a střeliva

Zničení zbraně nebo střeliva ve smyslu zákona o zbraních se provádí postupem podle § 8 vyhlášky č. 371/2002 Sb.
 

Řez zbraně

Zákon o zbraních definuje řez zbraně jako zbraň, na které byly postupem podle  vyhlášky č. 371/2002 Sb. řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně její vnitřní konstrukci [§ 7 písm. i) a bod 25 části první přílohy k zákonu o zbraních].
 

Postup při znehodnocení, zničení nebo výrobě zbraně

Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C, hlavní část této zbraně, zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně (§ 63 odst. 1 zákona o zbraních). Vlastník takové zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně je povinen před znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie

Znehodnotit nebo zničit zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit řez zbraně smí jen osoba, která je k této činnosti oprávněna a kterou je především držitel zbrojní licence skupiny E.

Osoba, které bylo povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu vydáno, je povinna do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení předat zbraň kategorie A, B anebo C ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu. Následně je tato osoba povinna předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu a zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně ke kontrole (netýká se zničení zbraně).

Držitel znehodnocené zbraně nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň (zbraň kategorie D) viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen její držitel mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení. (§ 63 odst. 8 zákona o zbraních).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 5. srpna 2014

  

vytisknout  e-mailem