Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny v aplikaci zákona o dobrovolnické službě na základě nového občanského zákoníku (do přijetí novely zákona o dobrovolnické službě)

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, je nutné upravit v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Návrh novely zákona o dobrovolnické službě již prošel vnitroresortním i meziresortním připomínkovým řízení, schválila jej vláda ČR a postoupila jej Poslanecké sněmovně PČR k projednání. Očekáváme, že novela zákona o dobrovolnické službě by mohla být účinná v první polovině roku 2014.  

Do přijetí novely zákona o dobrovolnické službě nemohou být akreditovány takové vysílající organizace, které budou mít novou právní formou vycházející z nového občanského zákoníku. Nebudou moci být akreditovány: ústavy, nadace, nadační spolky a sociální družstva. Spolek (dříve občanské sdružení) akreditován jako vysílající organizace být může! Rovněž spolku zůstává platná akreditace, která byla podávána občanským sdružením. Spolky jsou automatickým nástupníkem občanských sdružení.
V případě však že se spolek nebo o. p. s. transformují během platné akreditace na novou právní formu, která není v zákoně o dobrovolnické službě uvedena (tj.: ústav, nadace, nadační spolek anebo sociální družstvo), pozbude takto transformována organizace akreditaci. S tím by souviselo také navrácení dotace na rok 2014.
 
Výše uvedené se týká pouze vysílajících organizací, kterým byla udělena akreditace na projekt. Netýká se to přijímajících organizací, které mohou mít formu ústavu, nadace, nadačního fondu anebo sociálního družstva, a to za předpokladu, že budou mít řádně uzavřené smlouvy s vysílajícími organizacemi dle zákona o dobrovolnické službě.
 
Veškeré změny v organizaci související s účinností nového občanského zákoníku (např. název, statutární orgány, právní forma) musí být organizací s platnou akreditací pro oblast dobrovolnické služby nahlášeny a zaslány poštou na adresu odboru prevence kriminality ihned po nabytí platnosti.
 
Upravené formuláře žádostí, komentáře a smlouvy v souladu s novým občanským zákoníkem budou uveřejněny v průběhu měsíce února 2014, po schválení akreditační komisí pro oblast dobrovolnické služby.
 
V případě dalších nás můžete kontaktovat na: natasa. diatkova@mvcr. cz, hana. frydlova@mvcr. cz
 

vytisknout  e-mailem