Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny od května 2011: biometrické údaje v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí

Na těchto stránkách jsou zveřejněny informace související se změnou ohledně biometrických údajů v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí. Tuto změnu přinesla novela zákona o pobytu cizinců a je platná od května roku 2011. Informace se netýká občanů EU ani jejich rodinných příslušníků. Nevztahuje se ani na občany třetích zemí pobývající v ČR na základě dlouhodobého víza a nežádající o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. 

 • Informační letáky
 • Základní informace
 • Co je ePKP?
 • Kontakty
 • Často kladené otázky

Informační letáky

 Informační letáky

 

Infolinka: +420 974 832 421, +420 974 832 418, pobyty@mvcr.cz

PO-ČT 8.00-16.00, PÁ 8.00-15.00
 

4. července 2011 došlo na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k zahájení vydávání biometrických údajů do průkazů k pobytu cizinců ze třetích zemí. Nové průkazy mají podobu ID karty s nosičem biometrických údajů.
 
Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem, popř. cizinců, kterým byla udělena jedna z forem mezinárodní ochrany – biometrické údaje se netýkají občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.
 
Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti držitele během jeho pobytu na území. Vzhledem k nutnosti sejmout biometrické údaje cizince při předání rozhodnutí o povolení k pobytu a následné nutnosti jejich verifikace a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí samotného průkazu k pobytu je v obou případech nutná osobní přítomnost cizince. Biometrické údaje nelze snímat při podání žádosti.

 

Upřesnění informací v letáku – Správní poplatky za úkony spojené s biometrickými průkazy:

 • Vydání průkazu o povolení k pobytu nebo prodloužení jeho platnosti pro dlouhodobý pobyt: 2500 Kč (1000 Kč u dětí mladších 15 let)
 • Vydání průkazu o povolení pobytu nebo prodloužení jeho platnosti pro trvalý pobyt: 2500 Kč (jednotně bez ohledu na věk, tedy i pro děti mladší 15 let)

 

Více informací pro cizince

More information in English

 

Základní informace

Základní informace

4. července 2011 došlo na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k zahájení vydávání biometrických údajů do průkazů k pobytu cizinců ze třetích zemí. Nové průkazy mají podobu ID karty s nosičem biometrických údajů. 
 
Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem, popř. cizinců, kterým byla udělena jedna z forem mezinárodní ochrany – biometrické údaje se netýkají občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.
 
Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti držitele během jeho pobytu na území. Vzhledem k nutnosti sejmout biometrické údaje cizince při předání rozhodnutí o povolení k pobytu a následné nutnosti jejich verifikace a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí samotného průkazu k pobytu je v obou případech nutná osobní přítomnost cizince. Biometrické údaje nelze snímat při podání žádosti.
 
Ministerstvo vnitra zároveň sděluje, že novelou zákona o správních poplatcích byla od května 2011 zvýšena sazba za vydání průkazu o povolení k pobytu na 2500 Kč (dospělí) a 1000 Kč (děti mladší 15 let). Zároveň došlo k úpravám sazeb za změny či vydání nového průkazu v případě ztráty, poškození, zničení či odcizení.
 
Biometrické údaje pořizují vybraná – tedy ne všechna – pracoviště Ministerstva vnitra vybavená speciálním technickým zařízením. V současnosti se jedná o 21 pracovišť, z nichž je pět v Praze, tři v kraji Středočeském, dvě v Ústeckém a po jednom pracovišti v každém dalším kraji. Cizinec je povinen převzít si ve stanovené lhůtě průkaz o povolení k pobytu na stejném pracovišti, na němž mu biometrické údaje sejmuli.
 
Průkazy o povolení k pobytu vydané před datem účinnosti této změny, tj. před 1. květnem 2011, zůstávají platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny průkazy s biometrickými údaji. Cizinci tedy nemusejí žádat o vydání nového průkazu s biometrickými údaji.
 
Co se řízení započatých před 30. dubnem 2011 týče, i v těchto případech se budou od 1. května 2011 vydávat průkazy o povolení k pobytu již dle nových pravidel.
 
Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s touto změnou letáky informující cizince z třetích zemí o změnách. Letáky jsou v českém, anglickém, ukrajinském, ruském, vietnamském a mongolském znění a byly distribuovány na pracoviště Ministerstva vnitra a cizinecké policie a některým dalším organizacím zabývajícím se integrací cizinců.
 
Podrobnější informace, včetně elektronické verze letáků a kontaktů na jednotlivá pracoviště Ministerstva vnitra, která pořizují biometrické údaje, jsou od 1. května 2011 k dispozici na www.mvcr.cz/cizinci.
 

More information in English here.

Co je ePKP?

Doklad o povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky - ePKP

I. Co je ePKP

Doklad o povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky - ePKP se vydává cizincům s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Tento doklad:

 • prokazuje totožnost držitele;
 • osvědčuje druh povoleného pobytu (právní status) a v případě dlouhodobého pobytu i dobu povoleného pobytu;
 • spolu s platným cestovním dokladem umožňuje držiteli za podmínek stanovených schengenskými předisy pobyt i na území ostatních schengenských států.

 

II. Důvody zavedení ePKP

 

● Od roku 2002 byl v rámci EU připravován nový jednotný vzor dokladu o povolení k pobytu vydávaný členskými státy státním příslušníkům třetích zemí, který by obsahoval biometrické identifikátory (tj. údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů). Výsledkem bylo vydání

 

  Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí; toto nařízení stanovuje členským státům EU povinnost vydávat tento jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí a stanovuje bezpečnostní prvky a biometrické identifikátory.

 

● Jednotný vzor povolení k pobytu musí obsahovat všechny nezbytné informace a splňovat velmi vysoké technické požadavky zejména v souvislosti s ochranou proti padělání a pozměňování.

 

● Dodržením vysokých standardů bude možné předcházet nedovolenému přistěhovalectví a nedovolenému pobytu a účinně bojovat proti těmto jevům.

 

  V České republice byl první doklad o povolení k pobytu obsahující biometrické identifikátory vydán 4. července 2011.

 

 

III. Základní technický popis dokladu

 

 Technický popis dokladu

 

Jedná se o polykarbonátovou kartu typu ID 1 o rozměru 54,0±0,75 mm  x  85,6±0,75 mm. Formát, barevné provedení a ochranné prvky jsou jednoznačně dány technickými specifikacemi. K personalizaci dokladu budou sloužit jednotlivá pole pro uvádění údajů k osobě a typu dokladu.
 

V těle dokladu je obsažen nosič elektronických údajů, bezkontaktní čip.

 

PŘEDNÍ STRANA DOKLADU

 

● Pole č. 1:
Název dokladu – text „POVOLENÍ K POBYTU“

● Pole č. 2:
Číslo dokladu – devět numerických znaků v reliéfním provedení

● Pole č. 3.1:

Příjmení a jméno – příjmení a jméno držitele průkazu, velkými písmeny v reliéfním provedení

 

● Pole č. 4.2:

Platnost do – den skončení platnosti dokladu ve formátu DD.MM.RRRR v reliéfním provedení

 

● Pole č. 5.3:

Místo a datum vydání – název pracoviště MV ČR (velkými písmeny), které pořídilo biometrické údaje a doklad předalo, datum vydání dokladu ve formátu DD.MM.RRRR

 

● Pole č. 6.4:

Druh povolení – název druhu povolení k pobytu v českém a anglickém jazyce

                        „TRVALÝ POBYT/PERMANENT RESIDENCE“

                        „DLOUHODOBÝ POBYT/LONG-TERM RESIDENCE“

                        „ZELENÁ KARTA-A/GREEN CARD-A“

                        „ZELENÁ KARTA-B/GREEN CARD-B“

                        „ZELENÁ KARTA-C/GREEN CARD-C“

                        „MODRÁ KARTA EU/BLUE CARD EU“

                        „AZYL/REFUGEE STATUS“

                        „DOPLŇKOVÁ OCHRANA/SUBSIDIARY PROTECTION“

Na druhém řádku tohoto pole je uveden příslušný druh pobytu kódem příslušné zpřesňující podkategorie, na tomto řádku může být rovněž kromě kódu uveden text „REZIDENT-ES“

 

● Pole č. 7.5-9:

Poznámky – toto pole je tvořeno celkem třemi řádky. Může zde být vyznačena skutečnost, že držitelem je „BÝVALÝ DRŽITEL MODRÉ KARTY EU“, dále zde může být uvedeno rodné číslo držitele průkazu v běžném formátu s lomítkem před koncovkou a rovněž je v této části dokladu vyznačena skutečnost týkající se změněné právní způsobilosti držitele, a to buď textem „OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM“ nebo textem „ZBAVENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM“.

 

● Pole č. 8:

Podpis držitele – pole obsahuje digitalizovaný podpis držitele tak, jak byl uveden na protokolu o pořízení biometrických údajů

 

● Pole č. 8a:

Název dokladu v cizím jazyce – fixní text „RESIDENCE PERMIT“

 

● Pole č. 9:

Státní znak – obraz státního znaku je obsažen v podkladovém tisku karty

 

● Pole č. 13:

Opticky proměnlivý ukazatel – přes pravý horní roh fotografie držitele je umístěn opticky proměnlivý prvek, který je jedním z bezpečnostních prvků dokladu. Jedná se o transparentní kinegram v jednotném provedení podle vzoru EU.

 

● Pole č. 12:

Zkratka vydávajícího státu – „CZE“ – platná mezinárodní zkratka názvu České republiky

 

● Pole č. 14:

Fotografie držitele – grafická data ve specifikované kvalitě

 

● Pole č. 17:

Symbol elektronického dokladu - v opticky proměnlivém provedení

 

ZADNÍ STRANA DOKLADU

 

Zadní strana dokladu je tvořena dvěma hlavními oddíly, z nichž pole č. 15/16 obsahuje údaje o datu a místu narození držitele, dále o jeho pohlaví, státní příslušnosti a adrese pobytu na území ČR. Druhý oddíl 10/11 je zaplněn strojově čitelnou zónou, která obsahuje údaje sloužící k základní identifikaci držitele v digitalizované podobě.

 

● Pole č. 15/16:

Datum a místo narození – v prvním řádku je uvedeno datum narození držitele ve formátu DD.MM.RRRR v reliéfním provedení. Místo narození je uvedeno celým názvem a dále je na řádku uvedena mezinárodně platná třípísmenná zkratka státu narození.

                        Pohlaví – údaj F/M/X, v reliéfním provedení

                        Státní příslušnost – mezinárodně platná třípísmenná zkratka státu, jehož je držitel státním příslušníkem, v reliéfním provedení

                        Poznámky – platná adresa pobytu držitele dokladu na území ČR

 

● Pole č. 10/11:

Strojově čitelná zóna - MRZ

 

  

IV. Specimen dokladu

 

 Specimen 1

Specimen 2


 
Odbor azylové a migrační politiky, 2.8.2011

Kontakty

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Mohu pořízení biometrických údajů odmítnout?

Nemůžete, sejmutí biometrických údajů je povinné pro všechny občany třetích zemí (s výjimkou rodinných příslušníků občanů EU), kterým je vydáván v souvislosti s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu průkaz o povolení k pobytu (§ 103 písm. k).

V jakých případech se biometrické údaje nepořizují?

Za určitých okolností se nepořizuje zobrazení otisků prstů – pokud to není možné z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popř. zdravotního postižení prstů rukou. V takovém případě se vydává průkaz o povolení k pobytu obsahující pouze biometrické údaje o zobrazení obličeje (§ 117a).

Jaká jsou pravidla u dětí?

U dětí mladších 6 let se pořizuje pouze zobrazení obličeje.

Můj dříve vydaný průkaz o povolení k pobytu neobsahuje biometrické údaje – jsem povinen/povinna si požádat o vydání nového průkazu?

Váš dosavadní průkaz zůstává platný po dobu v něm uvedenou. Biometrický průkaz obdržíte v souvislosti s:

 • prodloužením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat nejdříve 90 a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti povolení) nebo
 • prodloužením platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat ve lhůtě 90 dnů před uplynutím platnosti průkazu) nebo
 • v případě potřeby vydání nového průkazu o povolení k pobytu (např. v souvislosti se změnou některého z údajů uvedených v dosavadním průkazu)

Co se stane s mými biometrickými údaji?

Vaše biometrické údaje pořízené v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu jsou uloženy v nosiči dat umístěném v průkazu o povolení k pobytu a zároveň jsou evidovány v informačním systému cizinců. Uchování dat se řídí pravidly pro ochranu osobních údajů, data jsou smazána 60 dnů po skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu (§ 160 odst. 7).

Mohu zkontrolovat funkčnost nosiče dat?

Ano, máte právo požádat ministerstvo o ověření funkčnosti nosiče dat. Pokud se prokáže nefunkčnost z důvodů vámi nezaviněných, máte právo na bezplatné vydání nového průkazu (§ 117a).

Uvedené informace, včetně odkazů na konkrétní §, slouží k základní orientaci v zákoně o pobytu cizinců na území ČR v platném znění (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

More information in English here.

vytisknout  e-mailem