Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

BV III/1-VS 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS) je realizován formou veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „Program“). Byl schválen usnesením vlády ČR č. 593 ze dne 9. srpna 2013.
 
Ministerstvo vnitra podalo v souladu s uvedeným usnesením vlády žádost k Evropské komisi o notifikaci Programu. Na základě doporučení Evropské komise se Ministerstvo vnitra rozhodlo Program nenotifikovat, ale realizovat jej postupem podle nařízení Komise (ES)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Úřední věstník Evropské unie L 187.
 
Ministerstvo vnitra proto předložilo vládě ČR návrh změny usnesení vlády č. 593/2013, který  spočíval ve zrušení úkolu pro Ministerstvo vnitra, předložit Program k notifikaci Evropské komisi, neboť se Ministerstvo vnitra rozhodlo postupovat podle Nařízení Komise o blokové výjimce.
 
Návrh obsahoval další změny v textu Programu související s tím, že Program nebude notifikován. Dále jsou do textu Programu zapracovány změny formálního charakteru ve vazbě na nové předpisy Evropské komise, platné od 1. července tohoto roku.
Návrh změny usnesení vlády č. 593/2013 byl projednán a schválen usnesením vlády ČR
č. 763 ze dne 15. září 2014.
 
 
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 31. 10. 2014

vytisknout  e-mailem