Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ZMĚNA OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucí/ho oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

Č. j.: MV-152833-4/SST-2021 

 

S T Á T N Í   T A J E M N Í K   V   M I N I S T E R S T V U   V N I T R A
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 00 Praha 7
elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: krk34e3

Praha 1. 10. 2021

Č.j.: MV-152833-4/SST-2021

ZMĚNA
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlásil dne 24. 9. 2021, pod č. j.: MV-152833-3/SST-2021, výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí/ho oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v odboru všeobecné správy, ID 17003440 (s účinností od 1. 10. 2021 je služební místo zařazeno v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy).

V návaznosti na vydání nového společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 24/2021, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 10. 2021 se v textu oznámení mění lhůta pro podání žádostí, doplňuje se požadavek odborného zaměření vzdělání a ruší se požadavek znalosti anglického jazyka, a to následujícím způsobem:

"Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 7. 10. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3)."

"Dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo informatika;".

"Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a služebním předpisem vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo informatika,".

"Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a služebním předpisem jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající úrovni 3 stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy7," se celý uvedený text ruší.

Ostatní podmínky výběrového řízení stanovené v oznámení, pod č.j.: MV-152833-3/SST-2021, ze dne 24. 9. 2021 zůstávají nezměněny.

  

RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

Vyvěšeno dne: 1. 10. 2021

Svěšeno dne: 18. 10. 2021

  

vytisknout  e-mailem