Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva musíte předložit:

  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (pdf, 234 kB),
  • souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Uvedená povinnost se nevztahuje na souhlas vyhotovený ve slovenském jazyce.
     

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz zbraně a střeliva musíte předložit:

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva musíte předložit:

  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (pdf, 234 kB),
  • úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je tranzit uskutečňován za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na střelecké soutěži; v ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
     

Formuláře

U kteréhokoliv krajského ředitelství policie je možné vyzvednout si tiskopis žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva; dále také na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a na útvarech policie na hraničních přechodech na vnější státní hranici České republiky. Tiskopisy je též možné si stáhnout a vytisknout. Tiskopis žádosti je stanoven vyhláškou č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb., v příloze č. 16.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

vytisknout  e-mailem