Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva musíte předložit:
  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
  • souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz zbraně a střeliva musíte předložit:
  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva musíte předložit:
  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
  • úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je tranzit uskutečňován za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na střelecké soutěži; v ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.


Formuláře

  • žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva
Na jakémkoliv krajském ředitelství policie je možné vyzvednout si tiskopis žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva; dále také na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a na útvarech policie na hraničních přechodech na vnější státní hranici České republiky. Tiskopisy je též možné si stáhnout a vytisknout. Jejich tisk musí být barevný a oboustranný. Tiskopis žádosti je stanoven vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb., v příloze č. 14.


Odbor bezpečnostní politiky, 17.7.2009

vytisknout  e-mailem