Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

 • fyzická osoba,
 • právnická,
 • cizinec (ve smyslu ustanovení §1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.)
   

Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti (§ 51 odst. 4 zákona o zbraních).
 

Jak a kam se obrátit

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 44 odst. 3, 4 zákona o zbraních):

Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, je jím útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, nebo střelivo do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I, zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, nebo střeliva do zbraně kategorie A, A-I, B, C a C-I (§ 44 odst. 3 zákona o zbraních).

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 45 odst. 3, 4 zákona o zbraních):

 • pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního licence příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
   

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 46 odst. 3 zákona o zbraních):

 • zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium fyzickým nebo právnickým osobám,
 • útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak.
   

S přijetím žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva je spojen správní poplatek ve výši 800 Kč. Od tohoto správního poplatku jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 20. července 2021

  

vytisknout  e-mailem