Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průvodní list

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

  • fyzická osoba – držitel zbrojního průkazu
  • právnická nebo fyzická osoba – držitel zbrojní licence
  • cizinec (ve smyslu ustanovení §1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.)
Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti (§ 51 odst. 5 zákona o zbraních).
 
 
Jak a kam se obrátit
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 44 odst. 3, 4 zákona o zbraních):
Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, je jím útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně (§ 44 odst. 3 zákona o zbraních).
 
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva vydává na základě žádosti na předepsaném tiskopisu (§ 45 odst. 3, 4 zákona o zbraních):
  • pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojního licence příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
Zbrojní průvodní list pro trvalý tranzit zbraně a střeliva vydává na základě žádosti (§ 46 odst. 3 zákona o zbraních):
  • zastupitelský úřad České republiky fyzickým nebo právnickým osobám,
  • útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak.

 


Odbor bezpečnostní politiky, 17.7.2009

vytisknout  e-mailem