Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní licence (pro právnickou osobu)

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

Zbrojní licenci vydá příslušný útvar policie fyzické osobě nebo právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky (§ 33 odst. 1 zákona o zbraních) a

  • je držitelem koncesní listiny v oboru zbraní a střeliva, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F a

  • prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně.
     

Zbrojní licence bude vydána jen v případě, pokud fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby splňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 zákona o zbraních a spolehlivosti podle § 23 zákona o zbraních.

Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání licence, pokud proti fyzické osobě nebo jejímu odpovědnému zástupci, je-li ustanoven, nebo odpovědnému zástupci nebo členu statutárního orgánu právnické osoby bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních (§ 33 odst. 3 zákona o zbraních).
 

Jak a kam se obrátit

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojní licence nebo o rozšíření jejích skupin spolu s přílohami je nutné podat u  příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické nebo sídla právnické osoby, to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

vytisknout  e-mailem