Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Kategorie A - "Zakázané zbraně"

Jedná se o zbraně, které mají výrazně vysokou účinnost, která již není zákonodárcem považována za běžně využitelnou pro většinu legitimních civilních účelů (např. dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, jde o nedovolené výrobní provedení atd.).

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A nezbytné udělení výjimky příslušným útvarem policie. Na vydání výjimky nemá žadatel právní nárok a příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti. Držiteli zbrojního průkazu může být výjimka vydána pouze ke sběratelským účelům. Žádost je možné podat na předepsaném tiskopise.

Konkrétně vymezuje zbraně kategorie A ustanovení § 4 zákona o zbraních; pod pojmem zbraní kategorie A se rozumí rovněž vymezené zakázané střelivo.

Zakázané zbraně:

  • zvláště účinné,
  • samočinné,
  • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
  • palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, a
  • střelná nástrahová zařízení.
     

Zakázané střelivo:

  • střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 17. února 2021

  

vytisknout  e-mailem