Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Kategorie A – „Zakázané zbraně“

Jedná se o zbraně, které mají výrazně vysokou účinnost, která již není zákonodárcem považována za běžně využitelnou pro většinu legitimních civilních účelů (např. dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně, tlumiče hluku výstřelu apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (jedná se o zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, jde o nedovolené výrobní provedení atd.).

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A nezbytné udělení výjimky příslušným útvarem policie. Na vydání výjimky nemá žadatel právní nárok a příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti. Držiteli zbrojního průkazu může být výjimka vydána pouze ke sběratelským účelům a v případě držitelů zbrojního průkazu skupiny C a platného loveckého lístku též konkrétně k nabytí vlastnictví, držení a nošení noktovizního zaměřovače. Žádost je možné podat na předepsaném tiskopise.

Konkrétně vymezuje zbraně kategorie A ustanovení § 4 zákona o zbraních; kategorie A je jedinou kategorií zbraní podle zákona o zbraních, do které spadají též jiné předměty než zbraně. Pod pojmem zbraní kategorie A se rozumí rovněž zakázané střelivo a zakázané doplňky zbraní.

Zakázané zbraně

 • vojenské zbraně, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití,
 • samočinné (plně automatické) zbraně,
 • zákeřné zbraně,
 • palné zbraně, které nelze identifikovat jako zbraně pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
 • plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení podle vyhlášky č. 370/2002 Sb.,
 • střelná nástrahová zařízení,
 • zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu.

Zakázané střelivo

 • střelivo s průbojnou, výbušnou nebo zápalnou střelou,
 • střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,
 • střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

Zakázané doplňky zbraní

 • tlumiče hluku výstřelu,
 • zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů.

vytisknout  e-mailem