Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Záznam o konání Průběžné konference k projektu Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_029/0003723 konané dne 4.12.2019 v Praze

Průběžná konference k projektu Domovník - preventista se konala v rámci realizace klíčové aktivity č. 06 - Osvěta v oblastech sociálního začleňování a boj s chudobou a komunikační a informační opatření projektu a zároveň se jednalo o propojení dalších dvou klíčových aktivit, které souvisí se zahájením projektu. Jedná se o Nastavení kvalifikačním standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a přípravu podkladů pro zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání a Definování podmínek a kritérií pro výběr obcí a jejich výběr pro pilotní ověření nově zaváděné pracovní pozice Domovník - preventista (KA č. 03 a KA č. 04 projektu).

Průběžná konference se konala ve středu 4. prosince 2019 v Praze, Smyslem a cílem konference bylo zejména zhodnocení realizace pilotního ověření zaměstnávání cílové skupiny (Domovníků - preventistů) po dobu 24 měsíců v 10 obcích ČR.

Setkání však mělo ještě jeden velmi důležitý cíl, a to Předávání potvrzení o účasti na ESF projektu Domovníkům - preventistům, kteří splnili předpoklady účastí na všech vzdělávacích aktivitách - průběžné vzdělávání I. - VI. zahrnující formální prověření nabytých znalostí a 2 dny supervizí.

Realizační tým ve složení věcný gestor, projektová manažerka a koordinátorka cílové skupiny účastníky se vším seznámil a ochotně odpovídal na řadu dotazů týkajících se realizace projektu. Slovo doslala rovněž Garantka za sebeevaluaci a zástupci spol. Circle Education, s.r.o., která vzdělávací aktivity poskytovala a podílí se rovněž na zpracování výstupů projektu.

Účastníky konference byli lidé působící napříč celým spektrem v oblasti prevence kriminality - krajští manažeři prevence kriminality, ředitelé městských / obecních policií, zástupci městských a obecních úřadů, a zejména samotní Domovníci - preventisté působící v obcích.

Více informací z realizace konference je k dispozici v přiloženém zápisu a v prezentacích.

  

Odkazy do noveho okna

01-Prubezne_konference_k_projektu_Domovnik-preventista_-_20191204

01-Prubezne_konference_k_projektu_Domovn... 

Detailní náhled

02-Prubezne_konference_k_projektu_Domovnik-preventista_-_20191204

02-Prubezne_konference_k_projektu_Domovn... 

Detailní náhled

03-Prubezne_konference_k_projektu_Domovnik-preventista_-_20191204

03-Prubezne_konference_k_projektu_Domovn... 

Detailní náhled

04-Prubezne_konference_k_projektu_Domovnik-preventista_-_20191204

04-Prubezne_konference_k_projektu_Domovn... 

Detailní náhled

05-Prubezne_konference_k_projektu_Domovnik-preventista_-_20191204

05-Prubezne_konference_k_projektu_Domovn... 

Detailní náhled

06-Prubezne_konference_k_projektu_Domovnik-preventista_-_20191204

06-Prubezne_konference_k_projektu_Domovn... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem