Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná konference k projektu Asistent prevence kriminality

Ve čtvrtek 12. června 2014 se v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné konala závěrečná konference k projektu Asistent prevence kriminality I. Jednalo se o závěrečnou aktivitu projektu podpořeného z evropských strukturálních fondů z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Konference se zúčastnilo kolem sta účastníků z řad asistentů prevence kriminality, mentorů, zástupců měst a městských policií, krajských úřadů a odborné veřejnosti.
 
První náměstek ministra vnitra Jan Sixta v úvodu poděkoval všem přítomným za práci, kterou při realizaci projektu odvedli a ocenil jeho přínos ke zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku v místech, kde asistenti pracují.  Konstatoval, že při setkáních s představiteli měst i zástupci Romů se setkává s jeho pozitivním ohlasem a zájmem o jeho další pokračování a rozšíření. Tyto požadavky z terénu jednoznačně podpořil a doporučil jeho další šíření do dalších míst České republiky s tím, že Ministerstvo vnitra jej bude nadále podporovat.
 
Ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová krátce shrnula historii projektu, jehož počátky se datují do roku 2009. Po pilotním ověření projektu v Mostě–Chanově se začal šířit i do dalších měst. V současnosti funguje ve 48 městech republiky, v nichž pracuje 148 asistentů. Projekt je financován ze dvou zdrojů. Jak již bylo uvedeno, tak z evropských – to se týká končícího projektu – a dále z dotačních zdrojů Ministerstva vnitra vyčleněných na podporu projektů prevence kriminality. Končící projekt zajistil práci 50 asistentům působícím v 11 městech Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského kraje. Byl podpořen částkou 37,5 milionu Kč. Asistenti prevence kriminality pracují v rámci městských policií pod dohledem mentorů, jimiž jsou pověření strážníci.
 
Mentoři i asistenti prošli vzdělávacím programem, na jehož konci složili závěrečné zkoušky. Ředitelka Gjuričová ocenila nejen přínos asistentů pro zlepšení bezpečnosti v místech, v nichž působí, ale i pro ně samotné: „Nakonec práce je nejlepší prevence. Přináší peníze, uspokojení, sebeúctu a respekt okolí, a to nejen obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ale i širší veřejnosti, politiků, spolupracovníků a zástupců měst a obcí. Několik asistentů získalo lépe placenou práci a tři z nich se stali řádnými strážníky městské policie.“
 
 V zastoupení policejního prezidenta přítomné pozdravil plk. Martin Hrinko, ředitel služby pořádkové policie PP: „ Projekt vnímám především jako „pootevření dveří“ ke spolupráci Policie ČR, městských policií a dalších subjektů podílejících se na bezpečnosti občanů a zajišťování veřejného pořádku. Prevence kriminality je těžko měřitelná, ale výsledky práce vás asistentů jsou dokladem toho, že prevence může být vidět a že se vyplatí.“
 
O konkrétních zkušenostech s projektem APK ve svých městech promluvili také představitelé Děčína a Obrnic a samotní asistenti z několika dalších měst. Závěrečné shrnutí zaznělo z úst ředitelky Gjuričové:  „Výstupem projektu APK I. je i metodika, která bude dobrým vodítkem pro právě se rozbíhající projekt Asistent prevence kriminality II. podpořený evropskými fondy a pro další města, která se rozhodnou pozice APK zřizovat. Argumentem pro to jsou výsledky projektu právě končícího.“ Popřála všem hodně štěstí v práci i v osobním životě. Na závěr poděkovala i svým kolegům, kteří projekt zajišťovali a zajišťují zdaleka nad rámec svých pracovních povinností.
 
Příjemným zakončením konference bylo slavnostní předání pamětních listů o účasti na projektu asistentům, mentorům a členům realizačního týmu. Dále z rukou ředitelky Gjuričové a projektové manažerky Kateřiny Poludové převzali asistenti osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání a složení závěrečných zkoušek. Věřme, že to pro ně bude dobrým profesním doporučením pro jejich další uplatnění na trhu práce.
 
 
Odbor prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem