Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

Odbor reformy regulace a kvality veřejné správy
 
Informace o metodice
Vláda České republiky svým usnesením č. 879 ze dne 13. srpna 2007  vzala na vědomí "Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů".
Vytvoření metodiky koresponduje s programovým prohlášením vlády z ledna 2007 a cílem vlády zapojit veřejnost do tvorby právních předpisů, jehož cílem je přispět k větší transparentnosti veřejné správy. Navrhovaná metodika má právě toto za cíl - sjednotit postup státní správy při zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů a stanovit obecné zásady pro zapojování veřejnosti podle postupných kroků, tj. od identifikace subjektů, které se mají zapojit, přes prezentaci způsobů zapojování až po vyhodnocení celého procesu. Cílem zapojování veřejnosti by mělo být získávání co možná nejširšího spektra názorů na řešený problém.
Metodika definuje minimální standard pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních materiálů. Zaměstnancům ústředních správních úřadů poskytuje přehled o tom, jaké jsou možnosti zapojování veřejnosti (např. konzultace, připomínkové řízení, pracovní skupina, veřejné setkání, úřední deska - informační tabule úřadu, informační materiál/leták, adresný dopis, dotazníky, průzkumy, média) a jak postupovat při jejich použití. Výběr a rozsah zapojování veřejnosti závisí na příslušném úřadu a na povaze dokumentu, do jehož přípravy má být veřejnost zapojena.
Současně s metodikou vláda schválila pilotní projekty pro ověření funkčnosti této metodiky. Pro pilotní fázi byla dohodnuta spolupráce se třemi ústředními správními úřady - Ministerstvem vnitra (jako předkladatelem materiálu), Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem. V rámci pilotní fáze bude metodika otestována na následujících připravovaných materiálech:
Během pilotní fáze by se měla vyřešit otázka závaznosti metodiky. Půjde o to, zda se metodika zařadí mezi procesní pravidla upravující postup orgánů ústřední státní správy při přípravě vládních dokumentů v ČR, či bude vnímána jako doporučující materiál. Vyhodnocení pilotní fáze bude provedeno do 31. prosince 2008.

vytisknout  e-mailem