Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zánik platnosti zbrojního průkazu

Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže

  1. uplyne doba jeho platnosti,
  2. je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
  3. nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu,
  4. jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, nebo
  5. jeho držitel se vzdal zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu.
     

V uvedených případech zaniká platnost zbrojního průkazu přímo ze zákona na základě jedné z uvedených skutečností bez toho, aby ve věci bylo vedeno další zvláštní řízení nebo vydáno pravomocné rozhodnutí.

V uvedených situacích je dosavadní držitel zbrojního průkazu podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. j) bod 1. povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu odevzdat příslušnému útvaru policie neplatný zbrojní průkaz, průkaz zbraně, a veškeré jím držené zbraně kategorie A, A-I, B a C a střelivo do nich. Uvedená lhůta začíná plynout ode dne vzniku právní skutečnosti způsobující zánik platnosti zbrojního průkazu. Nesplnění uvedené povinnosti může být kvalifikováno jako přestupek podle zákona o zbraních, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč nebo jako trestný čin nedovoleného ozbrojování.

V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti, povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O oznámení podle věty první vydá policie potvrzení. Nesplnění uvedené povinnosti lze kvalifikovat jako přestupek podle zákona o zbraních, za který lze uložit pokutu do výše 15 000 Kč.

Zanikla-li platnost zbrojního průkazu z důvodu ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, vydá příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu. Je-li zbrojní průkaz vydán jako náhrada za zbrojní průkaz ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát.

Držitel zbrojního průkazu je povinen neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu. Nesplnění uvedené povinnosti lze kvalifikovat jako přestupek podle zákona o zbraních, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu platnost zbrojního průkazu, nebo i jeho jednotlivé skupiny, nelze jeho platnost už žádným způsobem obnovit a případě zájmu o jeho opětovné získání je třeba podat žádost o vydání zbrojního průkazu a opětovně splnit všechny zákonem stanovené podmínky včetně absolvování zkoušky odborné způsobilosti a zdravotní prohlídky.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 23. srpna 2021

  

vytisknout  e-mailem