Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu cizincem, který na území ČR pobývá v rámci dlouhodobého víza za jiným účelem než zaměstnání a získal povolení k zaměstnání, ve kterém hodlá pokračovat v rámci zaměstnanecké karty

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání již nebude možné udělit.

Není však vyloučeno, že cizinec pobývající na území ČR na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání získá povolení k zaměstnání a bude v ČR pracovat.

Pokud budete na území ČR pobývat na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, ale současně si po příjezdu na území ČR najdete práci, na kterou získáte povolení k zaměstnání a budete v rámci tohoto stejného zaměstnání chtít pracovat i nadále, podejte před uplynutím platnosti dlouhodobého víza žádost o zaměstnaneckou kartu, neboť v rámci pobytu na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu Vám již nebude možné povolení k zaměstnání vydat, pokud nepůjde o výjimečné případy stanovené zákonem o zaměstnanosti (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání + případy uvedené v části b) zde.

V případě podání této žádosti již nemusí být Vámi obsazené pracovní místo zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, ale MV CŘ si v rámci řízení o Vaší žádosti vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce ČR k Vašemu dalšímu zaměstnávání na tomto pracovním místě.

K této žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložíte náležitosti uvedené zde.

Tento postup se netýká Zvláštních případů / Neduálního režimu zaměstnanecké karty, v jejichž rámci může nadále cizinec získat povolení k zaměstnání, se kterým později požádá o zaměstnaneckou kartu nebo pokud se jedná o cizince s volným přístupem na trh práce.


Odbor azylové a migrační politiky, 26. ledna 2024

vytisknout  e-mailem